Konceptualizacja problemu badawczego - strona 4

Metody i techniki badawcze

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Malgorzata Krywult-Albańska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2975

nasz sposób patrzenia na problem Makrroteorie-dot. Złożonych cech społeczeństwa Mikroteorie-dot. Mniejszych jednostek...

Metody projektowania badania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Badania marketingowe nabywców instytucjonalnych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1204

Metody projektowania badania. Projekt badania jest dokładnym wyszczególnieniem problemu badawczego...

Techniki badawcze - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Marek Jeziński
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2681

naukowych dociekań. Problem Hipoteza Plan badawczy Pomiar Zbieranie danych Analiza danych Uogólnienie...

Metody jakościowe - opis badań

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2618

narzędzi badawczych (badacz głównym „przyrządem badawczym”) przewaga analiz typu werbalnego - w rozbiciu...