Konceptualizacja problemu badawczego - strona 3

note /search

Językowy obraz świata

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Administracja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1141

i zarazem niepokojące z wychowawczego punktu widzenia. Zgromadzony materiał badawczy nie pozwala...

Badanie w działaniu - pomiar

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1421

podniesienia pomiaru z poziomu porządkowego do przedziałowego jest związane z normalizacją narzędzia badawczego...

Proces badań sondażowych

  • Uniwersytet Gdański
  • Badania marketingowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3367

Proces badań sondażowych: określenie problemu badawczego i celów badania, opracowanie planu...

Modele formalne - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1134

. Konceptualizacja przypadku - integracja i opracowanie hipotez, by stworzyć cąłościową wizję problemu. Podstawienie...