Konceptualizacja problemu badawczego - strona 3

Językowy obraz świata

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. inż. Ryszard Jedliński
 • Administracja
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1127

i zarazem niepokojące z wychowawczego punktu widzenia. Zgromadzony materiał badawczy nie pozwala...

Badanie w działaniu - pomiar

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1330

podniesienia pomiaru z poziomu porządkowego do przedziałowego jest związane z normalizacją narzędzia badawczego...

Proces badań sondażowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Maciej Glamowski
 • Badania marketingowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3311

Proces badań sondażowych: określenie problemu badawczego i celów badania, opracowanie planu...

Metodologia Europeistyki - pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Seweryn Dmowski
 • Metodologia europeistyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 819

zmiennych zależnych, niezależnych, objaśniających w metodzie komparatywnej. 4. Jakie są zalety i problemy...

Modele formalne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1092

. Konceptualizacja przypadku - integracja i opracowanie hipotez, by stworzyć cąłościową wizję problemu. Podstawienie...