Konceptualizacja problemu badawczego - strona 2

note /search

Wykład - Co to jest wiedza?

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Technologie semantyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

zawsze czegoś dotyczy (przedmiot) i jest czyjaś (podmiot)   Wiedza: Coś co służy do rozwiązywania problemów...

Metodologia badań społecznych

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 1505
Wyświetleń: 5320

i organizowaniem badań b) formułowanie adekwatnych do badanego przedmiotu problemów badawczych, stosowanych etapów...

Psychologia rehabilitacji

  • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1701

WPPS II Wykład 04.04 - Krzysztof Gerc, PSYCHOLOGIA REHABILITACJI Psychologia zdrowia, problemy...

Badania społeczne w praktyce

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 3276
Wyświetleń: 5362

badawczy Zainteresowania Idea Teoria Konceptualizacja Wybór metody Populacja i dobór próby...

Obserwacja uczestnicząca ukryta

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2597

, lecz także wspomagać proces konceptualizacji problemów. „neutralność zachowania” ze strony badacza, mam na myśli...

Planowanie i przeprowadzanie badań

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1743

w dalszym etapie) Ich wadą jest: brak satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie badawcze, zwykle...