Konceptualizacja problemu badawczego - strona 2

Wykład - Co to jest wiedza?

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
 • Technologie semantyczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

zawsze czegoś dotyczy (przedmiot) i jest czyjaś (podmiot)   Wiedza: Coś co służy do rozwiązywania problemów...

Metodologia badań społecznych

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Stanisława Byra
 • Metodologia badań społecznych
Pobrań: 1449
Wyświetleń: 5194

i organizowaniem badań b) formułowanie adekwatnych do badanego przedmiotu problemów badawczych, stosowanych etapów...

Psychologia rehabilitacji

 • dr K. Gerc
 • Wybrane problemy psychologii stosowanej II
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1645

WPPS II Wykład 04.04 - Krzysztof Gerc, PSYCHOLOGIA REHABILITACJI Psychologia zdrowia, problemy...

Badania społeczne w praktyce

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 2842
Wyświetleń: 4893

badawczy Zainteresowania Idea Teoria Konceptualizacja Wybór metody Populacja i dobór próby...

Obserwacja uczestnicząca ukryta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2576

, lecz także wspomagać proces konceptualizacji problemów. „neutralność zachowania” ze strony badacza, mam na myśli...

Planowanie i przeprowadzanie badań

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Ryszard Filas
 • Socjologia i metody badań socjologicznych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1722

w dalszym etapie) Ich wadą jest: brak satysfakcjonującej odpowiedzi na pytanie badawcze, zwykle...