Kategoria gramatyczna - strona 3

Wstęp do językoznawstwa - wykłady

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • dr Grażyna Lisowska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 1001
Wyświetleń: 5761

w kategoriach gramatycznych *POETYCKA Przejawia się we wszelkiego rodzaju grze słów właściwej tekstom literackim...

Quine - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

kwestii z zagadnieniem gramatycznej systematyzacji-> wyznaczanie przekładu kategoriami gramatycznymi...

Strukturalizm francuski - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Agnieszka Izdebska
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1631

sekwencje działań. Opisać owe postaci można odwołując się do kategorii gramatycznych...

Przedmiot fleksji - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Dionizy Bronk
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 903
Wyświetleń: 3136

przez przypadki) i koniugacja (odmiana wyrazów przez osoby, czasy, tryby i strony) Kategoria gramatyczna: zespół...

Komplet notatek z wiedzy o języku

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Iwona Benenowska
 • Wiedza o języku
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3052

są mianem kategorii gramatycznych. Są one swoiste dla poszczególnych języków, choć podstawowy ich zrąb...

Zadania - Językoznawstwo ogólne

 • Politechnika Śląska
 • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 819

) do którego należeli stoicy. Uważali oni że w języku włada dowolność, a kategorie gramatyczne w wielu wypadkach...

Filologia romańska - morfologia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Renata Jarzębowska-Sadkowska
 • Gramatyka opisowa
Pobrań: 910
Wyświetleń: 4214

obejmuje części mowy oraz kategorie gramatyczne charakteryzujące je z uwzględnieniem funkcji semantycznych...

Dyskurs

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 217
Wyświetleń: 840

kategorii gramatycznych czy semantycznych, tylko wtedy ujawni swa integralność, jeśli podstawowa kategorią...