Kapitał stały - strona 497

Makroekonomia - ćwiczenia

  • dr Stanisław Podczarski
  • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3248

(elastyczny) kurs walutowy - Kurs stały krótkookresowy - Kurs stały o szerokiej marży wahań wokół parytetu...

Kredyty bankowe - wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 427

; kapitałach własnych; środkach pozyskiwanych na rynku międzybankowym; kredytach uzyskiwanych od BC; emisji...

Umowy i organizacje gospodarcze - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

Układu) oraz stały Sekretariat z Sek­retarzem Wykonawczym na czele; zadanie GATT → liberalizacja handlu m...

Polityka fiskalna

  • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
  • prof. dr hab. Jerzy Osiatyński
  • Polityka fiskalna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 3038

przebiega niemal pionowo w górę. Jednostkowe marże zysku są stałe (stała struktura podziału dochodu...