Prawo bankowe - 7c

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo bankowe - 7c - strona 1 Prawo bankowe - 7c - strona 2 Prawo bankowe - 7c - strona 3

Fragment notatki:

Zezwolenie na utworzenie banku ! Założyciele składają do KNF wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie banku. Do wniosku załącza się:
! 1. projekt statutu banku,
! 2. program działalności i plan finansowy banku na okres co najmniej trzyletni,
! 3. dokumenty dotyczące założycieli i ich sytuacji finansowej, wymagane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zakres wymaganych dokumentów określa KNF w uchwale.
Utworzenie banku może nastąpić jeżeli: ! 1. zostało zapewnione wyposażenie banku w:
! a) fundusze własne, których wielkość powinna być
dostosowana do rodzaju czynności bankowych przewidzianych do wykonywania i rozmiaru zamierzonej działalności,
! b) pomieszczenia posiadające odpowiednie urządzenia techniczne, należycie zabezpieczające przechowywane w banku wartości,
! 2. założyciele oraz osoby przewidziane do objęcia stanowisk członków zarządu, w tym prezesa, dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania bankiem, przy czym co najmniej dwie osoby przewidziane do objęcia stanowisk członk. zarz. posiadają
wykształcenie i doświadcz. zawodowe niezbędne do kierowania bankiem oraz udowodnioną znajomość jęz. Polskiego
3. przedstawiony przez założycieli plan działalności banku na okres co najmniej trzyletni wskazuje, że działalność ta będzie bezpieczna dla środków pieniężnych gromadzonych w banku
! Tryb postępowania w sprawie zezwolenia na utworzenie banku - art. 33 PrBank- terminy inne niż określone w kpa ! Art. 34 PrBank - co zawiera tzw. „licencja bankowa”
! 1. firmę banku, jego siedzibę, ! 2. nazwy (nazwiska) założycieli i obejmowane przez nich akcje, ! 3. wysokość kapitału założycielskiego,
! 4. działalność, do której wykonywania bank jest upoważniony, ! 5. warunki, po spełnieniu których KNF zezwoli na rozpoczęcie przez bank działalności
Art. 37 - przesłanki odmowy wydania przez KNF zezwolenia:
! 1. jeżeli nie zostały spełnione wymagania obowiązujące przy tworzeniu banków ! 2. zamierzona działalność banku naruszałaby przepisy prawa, interesy klientów albo nie gwarantowałaby bezpieczeństwa gromadzonych w banku środków ! 3. gdy przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby lub zamieszkania założyciela lub jego powiązania z innymi podmiotami mogłyby uniemożliwić skuteczne sprawowanie nadzoru nad bankiem


(…)

… średniego NBP ! 2. Dla nowo tworzonych banków spółdzielczych, których założyciele wyrazili zamiar zawarcia umowy zrzeszenia z jednym z banków zrzeszających, k.z. nie może być niższy od równowartości w złotych 1 mln euro przeliczonej według ww. zasad ! K.z. banku wnoszony w formie pieniężnej musi być wpłacony przez założycieli w walucie polskiej na rachunek bankowy w banku krajowym ! Pokrycie pełnej kwoty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz