Prawo administracyjne - ćwiczenia 28.11

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - ćwiczenia 28.11 - strona 1 Prawo administracyjne - ćwiczenia 28.11 - strona 2 Prawo administracyjne - ćwiczenia 28.11 - strona 3

Fragment notatki:

28.11.2012
Ubój rytualny zwierząt
Prawo bankowe
Bank - od włoskiego `banco', czyli `ławka'
Bankrut - `łamanie ławki'
www.nbportal.pl
Regulacje prawne
Ustawa z dn. 29.08.2997 Prawo bankowe
Ustawa z dn. 29.08.1997 o Narodowym Banku Polskim
Ustawa z dn. 21.07.2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym
Inne ustawy np. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
Def. Bank - osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działając na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.
Cechy
Osoba prawna (nie mogą to być osoby fizyczne itd.)
(Tworzone zgodnie z przepisami ustaw)
Banki prowadzi się na podstawie zezwoleń (wydaje je Komisja Nadzoru Finansowego)
Wykonują czynności bakowe (jest dokładny, zamknięty katalog)
Mogą wykonywać tylko te czynności, które są wskazane w ustawie
Ustawa nie wskazuje, które czynności „obciążają ryzykiem środki powierzone” - czyli nie są sprecyzowane najważniejsze czynności
+ stosowanie terminów „bank” i „kasa” - art. 3 Prawo Bankowe
Czynności bankowe
- ustawa formułuje katalog czynności
- zamknięty
I katalog (+ art. 5 ust. 1)
Czynności bankowe sensu stricto (podstawowe, naturalne) - mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez banki - jednostki organizacyjne inne niż banki mogą je wykonywać, jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego (np. SKOK - spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe; działają w Polsce od 1992r.)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (SKOK podlega nadzorowi, ale pieniędzy nie dostają; od tego jest Kasa Krajowa)
Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów (przyjmowanie depozytów)
Udzielanie kredytów

II katalog (+ art. 5 ust. 2)
Czynności bankowe sensu largo
- są czynnościami bankowymi wyłącznie wtedy, kiedy są wykonywane przez banki
- mogą je wykonywać również inne podmioty; nie potrzebują do tego żadnych podstaw prawnych
Udzielanie pożyczek pieniężnych

Parabanki
- wykonują działalność podobną do działalności banków, ale ta instytucja, która wykonuje te działalności nie są bankami!
- nie są poddane nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego
- środki, które do nich wpłacimy nie mają żadnej gwarancji zwrotu (nie podlegają Bankowi Funduszu Gwarancyjnego)


(…)


statut nadaje się w formie aktu notarialnego
np. PKO, Millenium, Alior Bank, WBK, eurobank
Banki spółdzielcze
ustawa z dn. 29.08.1997r. Prawo bankowe ustawa z dn. 7.12.2000
tworzone tylko i wyłącznie przez osoby fizyczne - min. 10 osób
minimalny kapitał założycielski - 1 mln euro
Organy: Walne Zgromadzenie + Rada Nadzorcza + Zarząd + gdy walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli - zebrania grup członkowskich
statut nadaje się w formie aktu notarialnego
najczęściej działają w sposób lokalny, np. Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej, Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie, Warszawski Bank Spółdzielczy
muszą zrzeszyć się z Grupą Bank Polskiej Spółdzielczości lub ze Spółdzielczą Grupą Bankową
Jak się tworzy bank?
Banki spółdzielcze i w formie spółki akcyjnej
uzyskanie zezwolenia KNF…
… (wykonują tylko pewne rodzaje czynności bankowych; ograniczenie zakresu działalności; w Polsce - banki hipoteczne)
III podział - forma organizacyjno-prawna (+ art. 12)
Banki państwowe
Banki spółdzielcze
Banki w formie spółek akcyjnych
Banki państwowe
tworzone w formie rozporządzenia RM; na wniosek Ministra Skarbu Państwa zaopiniowany przez KNF
właścicielem jest Skarb Państwa
jest to państwowa osoba prawna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz