Bank spółdzielczy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bank spółdzielczy - omówienie - strona 1 Bank spółdzielczy - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Temat: Bank spółdzielczy. Bank spółdzielczy :
bank będący spółdzielnią
bank działający na podstawie:
Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
Ustawy Prawo bankowe
Ustawy Prawo spółdzielcze
Bank spółdzielczy prowadzi działalność na terenie :
Zakres terytorialny zależy od jego funduszy własnych. Powiatu , w którym znajduje się jego siedziba oraz na terenie powiatów, w których znajdują się jego placówki
Województwa , w którym znajduje się siedziba oraz na terenie powiatów, w których znajdują się jego placówki, - jeżeli posiada fundusze własne większe niż 1 mln, ale niższe niż 5 mln euro
Kraju , - jeżeli posiada fundusze własne równe lub wyższe niż równowartość, 5 mln euro.
Większość banków spółdzielczych to banki niszowe, słabe kapitałowo, ale najbardziej liczne. Banki spółdzielcze - mogą wykonywać następujące czynności bankowe:
Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub terminowych, oraz prowadzenie rachunków tych wkładów
Prowadzenie innych rachunków bankowych
Udzielanie kredytów
Udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych
Przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych
Udzielanie pożyczek pieniężnych
Udzielanie kredytów i pożyczek konsumenckich
Operacje czekowe i wekslowe
Wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu
Nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych
Przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych
Udzielanie i potwierdzanie poręczeń
Wykonywanie innych czynności bankowych w imieniu i na rzecz banku zrzeszającego
Powyższe czynności bankowe, banki spółdzielcze mogą wykonywać :
Osobami fizycznymi zamieszkującymi lub prowadzącymi przedsiębiorstwo na terenie działania banku
Osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, ale posiadającymi zdolność prawną, mającymi siedzibę lub jednostki organizacyjna na terenie działania banku spółdzielczego
Banki spółdzielcze posiadające fundusze własne wyższe niż równowartość 1 miliona euro po uzyskaniu zezwolenia KNF mogą wykonywać czynności polegające na rozliczaniu i umarzaniu pieniądza elektronicznego
Banki spółdzielcze mogą tworzy ć :
ZWIĄZKI REWIZYJNE określone w ustawie Prawo spółdzielcze
Związe k rewizyjn y :
Przeprowadza lustracje
Bada sprawozdania finansowe
Prowadzi działalność szkoleniową i instruktażową
Przekazuje wnioski z lustracji, opinię i raport biegłego rewidenta bankowi zrzeszającemu


(…)

… euro po uzyskaniu zezwolenia KNF mogą wykonywać czynności polegające na rozliczaniu i umarzaniu pieniądza elektronicznego
Banki spółdzielcze mogą tworzyć:
ZWIĄZKI REWIZYJNE określone w ustawie Prawo spółdzielcze
Związek rewizyjny:
Przeprowadza lustracje
Bada sprawozdania finansowe
Prowadzi działalność szkoleniową i instruktażową
Przekazuje wnioski z lustracji, opinię i raport biegłego rewidenta
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz