Prawo bankowe - Zezwolenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo bankowe - Zezwolenia  - strona 1 Prawo bankowe - Zezwolenia  - strona 2 Prawo bankowe - Zezwolenia  - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO BANKOWE
Publiczne prawo bankowe - wszystko co związane z bankiem centralnym
Prywatne prawo bankowe - działalność bankowa prowadzona przez banki komercyjne
Określenie sposobu organizacji bankowości w danym państwie: monobank lub system bankowy
Monobank - zlanie się bankowości centralnej i bankowości komercyjnej (bank centralny jest jednocześnie komercyjnym); państwo jest aktywne na rynku działalności bankowej - albo jest wyłączne albo jest ktoś inny, ale zwykle jest dosyć quasi państwowa taka działalność; funkcjonowało w Polsce od 1948 do 1989- jest charakterystyczna dla demokracji ludowej. Ściśle związany z formą państw. Działalność bankowa mogła być prowadzona wyłącznie przez państwo w okresie powojennym. System bankowy - w państwie występuje wyłącznie jeden bank centralny oraz występują banki komercyjne (ich ilość jest zróżnicowana). Banki komercyjne prowadzą działalność bankową (depozytowo-kredytową).
Bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie (źródeł prawa) zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem (specyficzne ryzyko bankowe) środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym . = każdy bank ma pewne stałe właściwości
Każdy bank jest osobą prawną, ale określonego typu :
Bank państwowy - ma podwójne znaczenie: forma prowadzenia działalności bankowej i może ją prowadzić tylko państwo (w PL tylko Bank Gospodarstwa Krajowego) - dominowało to do 1982 roku Spółka akcyjna
Spółdzielnia - banki spółdzielcze Każdy bank musi uwzględniać w swojej działalności źródła prawa:
Prawo powszechnie obowiązujące
Prawo wewnętrzne - podmioty, które są upoważnione przez ustawy szczegółowe mogą upoważniać inne podmioty do wydawania np. zarządzenia lub uchwały; zakres do uregulowania też zawarty w przepisach szczegółowych; adresatem są wyłącznie podmioty pozostające w więzi organizacyjnej z podmiotami wydającymi te prawo
Zezwolenia
Działalność bankowa jest działalnością reglamentowaną = trzeba uzyskać 2 zezwolenia (na utworzenie banku i na rozpoczęcie działalności - operacyjne); sprawdza się osoby, które mają go tworzyć pod względem merytorycznym i bada się ich postawę (np. niekaralność). Można też wyrzucić bank z rynku, zabrać zezwolenie. Organ wpuszczający, wyrzucający, kontrolujący i nadzorujący = komisja nadzoru finansowego (organ administracji publicznej - dlatego de facto państwo). Mają formę decyzji administracyjnej (nadaje się do zaskarżenia) - jest dla każdego banku własna (każdy bank ma inne zezwolenie). Zezwolenie jest prawem dla danego banku.
Dobre zwyczaje bankowe
Katalog dobrych praktyk bankowych wydany przez Związek Banków Polskich.


(…)

… oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
2) prowadzenie innych rachunków bankowych,
3) udzielanie kredytów,
4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie
akredytyw,
5) emitowanie bankowych papierów wartościowych,
6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,
6a) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,
7) wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych
ustawach.
2. Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane
przez banki:
1) udzielanie pożyczek pieniężnych,
2) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty,
3) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
©Kancelaria Sejmu s. 7/108
2011-02-17
4) terminowe operacje finansowe,
5) nabywanie…
… zapomogowo- pożyczkowe
banki spółdzielcze - funkcjonują poza prawem bankowym, w oparciu o ustawę o bankach spółdzielczych - obowiązek zrzeszania się banków spółdzielczych z dużymi bankami zrzeszającymi (1 z 1); mają określony terytorialnie obszar działania.
Art.6
Rachunek bankowy i kredyt - z pierwszego katalogu zastrzeżone; rachunek bankowy - umowa nazwana, kodeksowa, niewzajemna, dwustronnie zobowiązująca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz