Wskaźniki rentowności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 889
Wyświetleń: 3283
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wskaźniki rentowności - strona 1

Fragment notatki:

Tablica 1. WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI
Rodzaj wskaźnika
Konstrukcja wskaźnika
Jednostka
miary
1. Wskaźnik
rentowności brutto
2. Wskaźnik
rentowności netto
3. Wskaźnik poziomu
Kosztów opera- cyjnych (operacyj-
ności)
4. Wskaźnik stopy
zwrotu z kapitału
własnego (ROE)
5. Wskaźnik stopy
zwrotu z aktywów (ROA)
zysk brutto
przychody ze sprzedaży zysk netto
przychody ze sprzedaży
koszty dział. operac.
przychody ze sprzedaży zysk netto
kapitał własny
zysk netto
aktywa ogółem
%
%
%
%
%
Gdy we wzorach w powyższych wskaźnikach są dane bilansowe takie jak:, kapitał własny i aktywa ogółem, to należy obliczyć średni stan tych pozycji w danym roku w następujący sposób: (stan na początek roku + stan na koniec roku): 2. Dla obliczenia tego średniego stanu dla roku 2004 podaję dodatkowo dane o aktywach i pasywach za 2003 r.
Tablica 2. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
Rodzaj wskaźnika
Konstrukcja wskaźnika
jed. miary
1.Wskaźnik płynności bieżącej 2.Wskaźnik szybki (płynności podwyższo- nej) 3. Wskaźnik płynności natychmiastowej
aktywa obrotowe
zobowiązania krótkoterminowe
aktywa obrotowe - zapasy zobowiązania krótkoterminowe
aktywa obrotowe -zapasy - należności zobowiązania krótkoterminowe
krotność
krotność
krotność
- minus
Tablicy 2 dane we wzorach (w liczniku i mianowniku) należy przyjąć wg stanu na koniec roku
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz