Wskaźniki ANALIZY FINANSOWEJ

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3206
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wskaźniki ANALIZY FINANSOWEJ - strona 1 Wskaźniki ANALIZY FINANSOWEJ - strona 2 Wskaźniki ANALIZY FINANSOWEJ - strona 3

Fragment notatki:

Dwie tabelki zawierają przykłądowy bilans przedsiębiorstwa - aktywa i pasywa. Pozostałe cztery zawierają wskaźniki - nazwę wskaźnika, jego konstrukcję oraz jednostkę miary. , Wskaźniki uporządkowane są w czterech grupach: wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności, wskaźniki wykorzsytania aktywów, wskaźniki zadłużenia

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI
Rodzaj wskaźnika
Konstrukcja wskaźnika
Jednostka
miary
1. Wskaźnik rentowności brutto2. Wskaźnik
rentowności netto
3. Wskaźnik poziomu
kosztów (operacyj-
ności)
4. Wskaźnik stopy
zwrotu z kapitału
własnego (ROE)
5. Wskaźnik stopy
zwrotu z aktywów (ROA)
zysk brutto
przychody ze sprzedaży zysk netto
przychody ze sprzedaży
koszty dział. operac.
przychody ze sprzedaży zysk netto
kapitał własny
zysk netto
aktywa ogółem
%
%
%
%
%
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI
Rodzaj wskaźnika
Konstrukcja wskaźnika
jed. miary
1.Wskaźnik płynności bieżącej 2.Wskaźnik szybki (płynności podwyższo- nej) 3. Wskaźnik płynności natychmiastowej
aktywa obrotowe
zobowiązania krótkoterminowe
aktywa bieżace - zapasy zobowiązania krótkoterminowe
aktywa bieżace -zapasy - należności zobowiązania krótkoterminowe
krotność
krotność
krotność
- minus
WSKAŹNIKI WYKORZYSTANIA AKTYWÓW
Rodzaj wskaźnika
Konstrukcja wskaźnika
Jednostka
miary
1. Wskaźnik rotacji zapasów 2. Wskaźnik długości cyklu zapasów
3. Wskaźnik rotacji należności
4. Wskaźnik długości cyklu należności
5. Wskaźnik
wykorzystania aktywów trwałych

(…)

… międzyokresowe
Aktywa obrotowe Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 39 463,7
64,9
28 236,3
775,0
9 783,0
604,5
52 878,8
10 427,0
39 001,1
3 295,0
155,6
Razem aktywa
92 342,5
Lp.
Pasywa
2003
A 1.
2.
3.
4.
5.
6.
B.
1.
2.
3.
4.
Kapitał własny
Kapitał podstawowy
Kapitał zapasowy
Kapitał z aktualizacji wyceny
Udziały własne (wart. ujemna)
Zysk…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz