Polityka gospodarcza - państwa scentralizowane

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka gospodarcza - państwa scentralizowane  - strona 1

Fragment notatki:

doc.

Pierwsza notatka w formie pytań i odpowiedzi zawiera takie zagadnienia, jak: dwa sposoby podejścia do polityki, cztery definicje polityki gospodarczej, cele polityki gospodarczej, środki realizacji polityki, podmioty polityki gospodarczej, państwa scentralizowane i o strukturze federalnej, przesuwanie się uprawnień decyzyjnych, polityka systemowa, polityka procesowa, porządek gospodarczy, system gospodarczy, cechy charakterystyczne systemu gospodarczego, czynniki decydujące o kształcie i wyborze systemu gospodarczego, internacjonalizm państwowy, cele polityki procesowej, IPG – Instrumenty polityki gospodarczej, aktywna i pasywna polityka, powszechnie obowiązujące normy postępowania.

Druga notatka w formie wykładów zawiera takie informacje, jak: geneza polityki gospodarczej, kryteria podziału nauk, polityka, polityka gospodarcza, gospodarka rynkowa, środki polityki gospodarczej, wielość podmiotów polityki gospodarczej, przyczyny występowania tendencji do wzrostu liczby podmiotów, przyczyny ewentualnych konfliktów, środki w polityce systemowej, system gospodarczy, czynniki które wpływają na wybór, kształt systemu gospodarczego, polityka procesowa, faza formułowania alternatyw, prognoza środków (możliwości) polityki gospodarczej, główne źródła niepewności w gospodarce, metoda intensywna, postęp techniczny w gospodarce rynkowej, sprawiedliwy podział dochodów i majątku, instrumenty polityki gospodarczej, pytania z egzaminu.

Dodatkowo notatka opatrzona jest wykresami.

Notatka pozwoli na uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z przedmiotu Polityka gospodarcza. Umożliwi przygotowanie się do zajęć i egzaminu.
Dwa sposoby podejścia do polityki
w podejściu kluczowym jest pojęciem władzy - jest to ta część stosunków, których treścią jest narzucanie, władza, narzucanie decyzji jednego człowieka lub grupy ludzi i walka o nią
w podejściu drugim to pojęcie dobra wspólnego - wtedy przez politykę rozumie się zespół działań mających na celu dobro wspólne członków wspólnoty. Nie odrzuca się pojęcia władzy, akceptowany jest pogląd, że polityka polega na sprawowaniu władzy i walki o nią.
Cztery definicje polityki gospodarczej
Definicja 1 profesora Seweryna Kruszczyńskiego.
Polityka gospodarcza polega na bezpośrednim kierowaniu gospodarką narodową przez państwo i na pośrednim oddziaływaniu na funkcjonowanie tej gospodarki:
stwierdza się, że podmiotem polityki jest państwo
można rozpatrywać politykę ze względu na jej prowadzenie, można prowadzić ją w sposób bezpośredni (charakter nakazowy, dyrektywny), bądź w sposób pośredni przy użyciu parametrów ekonomicznych i narzędzi informacyjnych.
W systemie gospodarki rynkowej każdy układ z osobna dąży do swoich zamierzonych celów. Rolą państwa jest aby usprawnić i ułatwić działanie tych układów poprzez elementy ekonomiczno - prawne, osiągając przy okazji cele państwa.
W systemie nakazowo - rozdzielczym podstawowy problem to brak efektywności. Powodem takiego stanu jest nie zainteresowanie przez układy zasadą racjonalnego gospodarowania.
Zasada racjonalnego gospodarowania polega na minimalizacji nakładów przy niezmiennej efektywności lub maksymalizacji efektów przy niezmienności ponoszonych nakładów. Maksymalizacja nakładów możliwa jest przez koncentrację zasobów czyli przez powiększanie skali działania, natomiast minimalizacja nakładów poprzez substytucję zasobów, czyli wykorzystanie tańszej kosztowo techniki wytwarzania.
Definicja 2 profesora Pawła Sulmickiego
Polityka gospodarcza jest to czy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz