Pączkowanie

note /search

Lizosomy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1092

pączkowanie ze zbiorników aparatu Golgiego. Co to są proteasomy i jakie funkcje spełniają? Są to nieobłonione...

Jamochłony w zoologii

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Zoologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2478

przez pączkowanie i płciowo - cykl rozwojowy: w dolnej części pojawiają się uwypuklenia, tworząc zgrubienie zwane...

Grzyby- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1862

: Candida (FP) Rodotorula Rozmnażanie wegetatywne: -pączkowanie (Sacharomyces, Candida, Rodotorula...

Błony biologiczne - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Biologia komórki
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1099

rearanżacja elementów umożliwia fuzje błon i pączkowanie pęcherzyków oraz elastyczność cystern i kanalików...

Wykład o paszach, sem II

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Towaroznastwo surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1365

kłoszenia (trawy) i pączkowania (motylkowate), zwierzęta wola jednak spożywać młodsze rośliny...

Mykologia - podstawy (laboratorium)

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Mikrobiologia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 5376

przetrwalnikowe (chlamidospory, sklerocja) - fragmentacja plechy - pączkowanie - zarodniki (pływkowe, sporangialne...

Zmiany w miastach

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Współczesne problemy rozwoju miast
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1085

linii komunikacyjnych lub też rozrastają się przez tzw. „pączkowanie” (powstanie nowych stref...