Zmiany w miastach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiany w miastach - strona 1

Fragment notatki:

O rozwoju miast i zmianie ich struktury przestrzenno - funkcjonalnej decydowały przede wszystkim
Rozwój nauki i techniki
Koncentracja władzy politycznej, gospodarczej i finansowej
Dyfuzja innowacji, zwłaszcza nowych technik i technologii
Zmiany w sposobach produkcji, akumulacji i konsumpcji
Czynniki te wpisane zostały w proces globalizacji, którego wpływ na rozwój miasta obejmował wszystkie bez wyjątku, sfery życia społeczno-gospodarczego.
W wymiarze przestrzennym - stare elementy zagospodarowania przestrzennego podlegały zasadniczym przekształceniom oraz uzupełniano je o nowe.
Działania te zapewnić miały poprawę funkcjonalności miast, a co się z tym wiąże stworzyć możliwie najlepsze warunki obsługi i życia ludności.
Stara materia urbanistyczna nie jest w stanie wypełniać nowych funkcji. Najbardziej zasadnicze, a zarazem widoczne zmiany w miastach obejmują:
Centra miast
Przestrzenie publiczne
Obszary zainwestowania przemysłowego
Tereny zielone
Obszary zabudowy mieszkaniowej
Strefę podmiejską itp.
Miasta rozlewają się wzdłuż linii komunikacyjnych lub też rozrastają się przez tzw. „pączkowanie” (powstanie nowych stref intensywnego inwestowania na obrzeżach centralnej części miasta (np. Canary Wharf w tzw. Docklandzie w Londynie, Defense w Paryżu, EUR w Rzymie i inne)).
Zmiany są efektem przyjęcia nowego modelu gospodarowania, które wykształciły globalizacja i rozwój postmodernistyczny czy postindustrialny
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz