Kapitał stały - strona 352

Akcje-opracowanie

  • Politechnika Gdańska
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

emitujące kapitał w systemie akcyjnym podlegają szczególnej kontroli publicznej, która sprawowana...

Podział giełd-opracowanie

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

przedsiębiorstw w kapitał niezbędny do finansowania ich rozwoju(finansowania inwestycji przedsiebiorstw), -wycena...

Wyklad - Zadania z bankowości

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr hab. Oskar Kowalewski
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

= skapitalizowane odsetki, K - kapitał, rn - stopa procentowa w podokresach n, n - liczba podokresów kapitalizacji, ...

Analiza SWOT teoria

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Bernard Bińczycki
  • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1659

strategiczne plany rozwoju, proces decyzyjny w praktyce nie odwoływał się do nich, zatem strategia stała...