Kapitał stały - strona 351

Funkcjonowanie kont bilansowych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1827

majątku np.: kapitał (fundusz) podstawowy, kredyty bankowe, fundusze specjalne. Funkcjonowanie: Wn konto...

Zakładowe plany kont

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

. - sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek...

Okresy historyczne rozwoju prawa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 497

rzeszy niewolników. Kapitały nie były inwestowane tylko w produkcję rolną lecz także w przedsiębiorstwa...

Sprawozdawczość finansowa- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 882
Wyświetleń: 1498

i ogłaszaniu Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym: Jednostki poddające corocznie sprawozdania...

Złota reguła bankowa

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Mariusz Słowikowski
 • Bankowość
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1617

niż kapitał własny". Marża banku - jest to składowa część oprocentowania kredytów udzielanych przez bank...

Model Beavera - omówienie - aktywa płynne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Zdzisław Gałaj
 • Ekonomika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1442

=  wskaźnik rentowności W3= W4= kapitał pracujący= aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe W5= W6...

Model Beavera - omówienie

 • dr Zdzisław Gałaj
 • Ekonomika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 840

=  wskaźnik rentowności W3= W4= kapitał pracujący= aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe W5= W6...