Charakter prawny spółki komandytowo-akcyjnej - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Charakter prawny spółki komandytowo-akcyjnej - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Charakter prawny spółki komandytowo-akcyjnej
9Spółka komandytowo-akcyjna określana jest jako spółka o mieszanym, kapitałowo-osobowym charakterze prawnym. W porównaniu ze spółką komandytową oraz spółką z o.o., którym również przypisuje się niekiedy mieszany charakter prawny, spółka komandytowo-akcyjna jest szczególnym przykładem spółki „hybrydy”. Z założenia łączy bowiem elementy konstrukcji prawnej typowe z jednej strony dla „czysto osobowej” spółki jawnej, z drugiej zaś - „czysto kapitałowej” spółki akcyjnej. Normatywnym tego wyrazem jest odesłanie do przepisów właściwych dla obu tych spółek, w sprawach wymienionych w art. 126 § 1 k.s.h.
Na mocy tego odesłania przepisy o spółce jawnej mają zastosowanie w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy (art. 126 § 1 pkt 1 k.s.h.). Natomiast w pozostałych sprawach, w szczególności w odniesieniu do kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia, należy odpowiednio stosować przepisy o spółce akcyjnej (art. 126 § 1 pkt 2 k.s.h.).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz