Elementy kapitałowe spółki komandytowo akcyjnej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy kapitałowe spółki komandytowo akcyjnej - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Elementy kapitałowe spółki komandytowo-akcyjnej
9W spółce komandytowo-akcyjnej elementy kapitałowe występują w największym natężeniu w porównaniu z pozostałymi spółkami osobowymi. Liczne odesłania do przepisów o spółce akcyjnej występują właściwie we wszystkich innych sprawach niż określone w art. 126 § 1 pkt 1 k.s.h. Ustawodawca wprowadził zatem domniemanie stosowania przepisów o spółce akcyjnej. Polska spółka komandytowo-akcyjna jest spółką bardziej „akcyjną” niż „komandytową”, gdyż doniosłość gospodarcza kwestii, do których stosuje się przepisy o spółce komandytowej (obecnie jawnej), jest większa niż zagadnień, w których stosuje się przepisy o spółce akcyjnej. Na wzór spółki akcyjnej akt założycielski spółki komandytowo-akcyjnej ma złożoną postać; ustrój spółki określa jej statut.
9Elementy kapitałowe w spółce komandytowo-akcyjnej związane są głównie z kapitałowym statusem akcjonariusza, który przejawia się w następujących cechach:
a) akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki (art. 135 k.s.h.),
b) zobowiązania akcjonariusza wobec spółki ograniczają się w zasadzie jedynie do wniesienia wkładu na pokrycie objętych akcji (art. 329 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2, art. 128 k.s.h.),
c) akcjonariusz nie ma prawa reprezentowania spółki na takich samych zasadach jak komplementariusz, tzn. jako jej przedstawiciel ustawowy,
d) uprawnienia akcjonariuszy są ograniczone w zasadzie do podejmowania uchwał w sprawach określonych w ustawie lub statucie spółki (art. 146 k.s.h.),
e) zysk spółki rozdzielany jest między akcjonariuszy według kryterium kapitałowego, tzn. proporcjonalnie do wniesionych przez nich wkładów (art. 147 § 1 k.s.h.),
f) uczestnictwo akcjonariusza w spółce związane jest nie tyle z jego osobą (jak w przypadku komplementariusza), co z akcjami - wraz z objęciem lub nabyciem bądź zbyciem akcji akcjonariusz nabywa bądź traci członkostwo w spółce; wielkość (tj. liczba i wartość) pakietu akcji danego akcjonariusza wyznacza rozmiar jego praw i obowiązków, a więc decyduje o jego statusie prawnym w spółce.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz