Analiza SWOT teoria

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza SWOT teoria - strona 1 Analiza SWOT teoria - strona 2 Analiza SWOT teoria - strona 3

Fragment notatki:


Analiza SWOT
1.Wstęp Na początku lat dziewięćdziesiątych planowanie i zarządzanie strategiczne stało się przedmiotem żywych dyskusji. Potem stało się niesłusznie zresztą instrumentem krytykowanym jako niezbyt przydatnym w praktyce. Okazało się, że w wielu przedsiębiorstwach, w których sporządzono strategiczne plany rozwoju, proces decyzyjny w praktyce nie odwoływał się do nich, zatem strategia stała się jedynie archiwalnym dokumentem. Czy jednak tak musi być? Odwołując się do tego doświadczenia, aby pokazać, że planowanie strategiczne nie jest fałszywym krokiem, należy przyjąć że planowanie strategiczne stanowi część pewnej całości, jeśli jest narzędziem wykorzystywanym świadomie w procesie podejmowania decyzji. W przeciwnym wypadku faktycznie staje się jedynie dekoracją, fasadą, iluzją uporządkowanej struktury. Miarą skuteczności funkcjonowania firmy jest nie tylko planowanie, lecz przede wszystkim zarządzanie strategiczne. Jest nią taka kultura organizacji, która - poprzez świadome i ciągłe doskonalenie wykorzystuje dostępne zasoby do osiągania ważnych celów lokalnej wspólnoty. 1 - str.112 Model zarządzania strategicznego jest modelem dynamicznym. W miarę realizacji zadań firma znajduje się w ciągle zmieniających się warunkach. Zmieniają się oczywiście także ludzie albo w wyniku rotacji kadrowej, albo też w wyniku zdobywania nowych doświadczeń i rozwoju własnej kariery. Stałe doskonalenie gotowości firmy do realizacji nowych zadań jest nieodłączną cechą zarządzania strategicznego. Warto zauważyć jeszcze inną właściwość. Jak widać, model zarządzania strategicznego wskazuje nie tylko na to, by doskonalić i usprawniać działanie, lecz także na to, aby robić rzeczy właściwe. Można więc powiedzieć, że wdrażając zarządzanie strategiczne, opowiadamy się za wybieraniem do realizacji najważniejszych (strategicznych) przedsięwzięć i gotowością do ich realizacji, osiąganą dzięki stałemu doskonaleniu sprawności organizacyjnej firmy i jej zespołu. 2 - str.402 Wdrożenie zarządzania strategicznego jest proste i nie wymaga spełnienia szczególnych warunków. Trzeba mieć jednak świadomość, że nie od razu we wszystkich jego aspektach odniesiemy sukces. Wysiłek zarządzania strategicznego możemy więc podjąć jedynie jeśli mamy zamiar konsekwentnie go kontynuować i osiągać w ten sposób coraz to wyższe standardy jakościowe. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim trzeba CHCIEĆ zmian. Nie wynikają one bowiem z żadnego przepisu czy obowiązku narzuconego przez ustawodawcę. Jeśli nie ma wyraźnej woli doskonalenia dodajmy stałego doskonalenia nie będzie też szansy na osiągnięcie trwałych efektów poprawy zarządzania. Zmiany nie wystarczy jednak

(…)

…, jeden ciągnik siodłowy z naczepą, trzy samochody dostawcze. Samochody wykorzystujemy zarówno do transportu naszych produktów do klientów jak również do odbierania materiałów i surowców od naszych dostawców, posiadanie własnego taboru transportowego pozwala nam na utrzymanie niskich kosztów działalności co odbija się pozytywnie na cenie.
SŁABE STRONY
Słaby image firmy. Jest to związane częściowo z wysoką…
… ? Czy konkurenci spostrzegają twoje słabe strony, których ty nie spostrzegasz ? Czy twoi konkurenci robią coś lepiej od ciebie ? Analizę SWOT można z równym powodzeniem zastosować do dowolnego przedsięwzięcia inwestycyjnego. W ramach tej analizy należy rozważać czynniki zasadnicze dla funkcjonowania firmy. Wszystkiego bowiem nie można wyliczać i oceniać. Należy tutaj uwzględnić głównie takie dziedziny…
… oraz analizy jej wnętrza. Analiza wewnętrzna w przedsiębiorstwie ma na celu określenie i ocenę zarówno materialnych i niematerialnych czynników sprzyjających rozwojowi mu lub utrudniających jego funkcjonowanie obecnie jak i w przyszłości. Zatem celem tego typu analizy jest wskazanie wszystkich tych elementów i zasobów przedsiębiorstwa, które mogą być traktowane jako niewątpliwe atuty czyli jakby walory odróżniające je od konkurentów na rynku. Ch. Fournier proponuje, aby przedmiotem tej analizy były następujące zagadnienia z punktu widzenia analizy wewnętrznej i zewnętrznej firmy, związane z zasadniczymi jej punktami : 1. zdolności marketingowe znajomość potrzeb klientów i zmian tych potrzeb. gama konkurencyjnych produktów lub usług polityka cenowa 2. zdolności innowacyjne
innowacje w zakresie produktów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz