Kapitał stały - strona 251

Ekonomia- skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Robert Oktaba
 • Ekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1239

faktycznie uzyskana w danym okresie. Kapitał rzeczowy - maszyny, wyposażenie i budynki wykorzystywane...

Skrypt - Ekonomia Begg

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 994

faktycznie uzyskana w danym okresie. Kapitał rzeczowy - maszyny, wyposażenie i budynki wykorzystywane...

Socjologia wsi - wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia wsi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

jest właścicielem ziemi i dostarcza kapitału, chociaż część ziemi może być dzierżawiona, kapitał może być pożyczany...

Ekonomika przedsiębiorstw- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

, biurokracja Efekt skali - jednostkowy koszt stały jest mniejszy jeśli jest więcej sztuk produktów. Koszt stały...

Emerytura - wyk

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo pracy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 882

emerytalnego kapitał zgromadzony na koncie OFE jest przekazywany do zakładu emerytalnego, którym obecnie...

Zagadnienia na egzamin

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

konkurencyjności regionów 11. Kapitał ludzki i kapitał społeczny 12. Innowacyjność regionu 13. Pojęcie i cechy...

Analiza strategiczna TP S.A.

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3948

z  usług telekomunikacji. Wzrostowi ilościowemu towarzyszy stała rozbudowa infrastruktury...

Prawo handlowe-test 9

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Gordon Anthony Layne
 • Prawo handlowe
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2170

może polegac art.199ksh) W kapitale zakładowym spółki z o.o. nie wyróżnia się: Funduszu rezerwowego, Funduszu...