Kapitał stały - strona 250

Rachunkowość bankowa 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1218

(nie mniej jak 20 % i nie więcej jak 50 % udziału w kapitale) ewidencjonowanych na kontach w Zespole 0...

Wstęp - organizacja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

(wynikami). Bierze się pod uwagę : czynniki produkcji, kapitał, koszty, przychody, zysk, efektywność...

Zakładowy plan konta

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

wewnętrznych Zespól 8 — Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne i wynik finanso 800 Kapitał (fundusz...

Doskonała konkurencja - konspekt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 931

po stałej cenie $5, dodatkowy czyli krańcowy utarg uzyskany ze sprzedaży dodatkowej sztuki musi być stały...

Społeczności i polityka miejska - UŚ

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Sylwester Wróbel
 • Socjologia społecznosci lokalnych
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4074

reprodukcyjne (rodzenie, wychowywanie dzieci) - funkcje socjalizacyjne - funkcja kulturalna Stali mieszkańcy...

Finanase i polityka finansowa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Joanna Kudełko
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1302

. II.3. Stany nierównowagi : deflacja i inflacja. Deflacja - Inflacja - stały spadek siły nabywczej...