Kapitał stały - strona 162

Średni ważony koszt kapitału

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Irena Paś
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

przedsiębiorstwo, angażując dany kapitał. Jest średnią ważoną kosztów składników kapitału finansującego inwestycję...

Wyjaśnienie pojęcia rachunkowość

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Ewa Maria Kamińska-Tchórzewska
 • Rachunkowość
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1946

majątku Majątek ~> pochodzi z kapitałów własnych i obcych Kapitały ~> przejawia się w majątku trwałym...

Spółka komandytowo-akcyjna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

ta przeznaczona jest raczej do wykonywania działalności w większym rozmiarze - musi mieć bowiem minimalny kapitał...

Rodzaje biznesplanów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1414

na kapitał sporządzenie wstępnej prognozy finansowej przeprowadzone analizy pozwolą odpowiedzieć na pytanie...

Biznesplan - istota i rodzaje

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1603

na kapitał sporządzenie wstępnej prognozy finansowej Przeprowadzone analizy pozwolą odpowiedzieć na pytanie...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Witold Stanisław Gradoń
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

oraz sposób sfinansowania fuzji i przejęcia. Źródłem zapłaty może być gotówka (kapitał własny inwestora, zaciągnięte kredyty...