Finanse i bankowość- ćwiczenia 10

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i bankowość- ćwiczenia 10 - strona 1 Finanse i bankowość- ćwiczenia 10 - strona 2 Finanse i bankowość- ćwiczenia 10 - strona 3

Fragment notatki:

Bankowość inwestycyjna dr Witold Gradoń Ćwiczenia 10
CYKL REALIZACJI FUZJI I PRZEJĘĆ:
Można podzielić na trzy fazy:
Przygotowawczą - inwestor współdziałając z doradcą - bankiem inwestycyjnym - identyfikuje możliwość realizacji wybranej strategii swojego wzrostu i rozwoju. Przeprowadza samoocenę pozycji strategicznej i potencjału do przeprowadzenia inwestycji fuzji i przejęcia. Następnie definiowane są motywy innej spółki oraz kryteria lub warunki jakie powinien spełniać potencjalny kandydat do przejęcia. Na tej podstawie tworzona jest lista podmiotów, których profil działalności oraz potencjał zasobów jest w największym stopniu dopasowany do oczekiwań inwestora. Na etapie poszukiwań inwestor wraz z doradcą dokonuje szeregu czynności analitycznych, które ogólnie opisują sytuację finansową i strategiczną spółek - celów. Po zidentyfikowaniu odpowiedniego kandydata zostaje podjęty kontakt z zarządem firmy celu oraz po wstępnych negocjacjach zostaje złożony list intencyjny. Procedura transakcji fuzji i przejęcia w tej fazie kończy analiza due-diligence wybranego podmiotu. DUE- DILIGENCE- jest to proces gruntownego i wszechstronnego zadania sytuacji ekonomiczno- finansowej przedsiębiorstwa - celu, głownie źródeł jego wartości. Wyniki pomagają osobom podejmującym decyzję w lepszej ocenie ryzyka inwestycyjnego i stosownych negocjacjach warunków transakcji. Negocjacyjną - rozpoczyna się ją od opracowania oceny wartości kandydata do przejęcia. Następnie na podstawie wyników oceny negocjowana jest cena nabycia aktywów innego przedsiębiorstwa oraz sposób sfinansowania fuzji i przejęcia. Źródłem zapłaty może być gotówka (kapitał własny inwestora, zaciągnięte kredyty i pożyczki) albo rozliczenie bezgotówkowe transakcji, czyli sfinansowanie wymianą akcji. Dopuszczane jest również finansowanie mieszane. Gotówkowe opłacanie transakcji dominuje w przypadku przejęć natomiast wymiana akcji jest częściej praktykowana przy fuzjach. Po dokonaniu wyceny w negocjacjach związanych z cena oraz warunkami płatności następuje ostateczne podjęcie decyzji w formie umowy, która jest prawnie wiążącą wersją wszystkich dotychczasowych ustaleń.
Integracyjną - obejmuje:
konsolidację prawną, standaryzację sprawozdawczości i kontroli finansowej, integracja organizacji i zarządzania , restrukturyzację aktywów i pasywów nabytego przedsiębiorstwa, w tym dezinwestycje, zmianę w obszarze za zasobów ludzkich, w zarządzie oraz w obszarach kulturowych łączących się podmiotów.
Integrowane są również procesy sprzedaży i marketingu oraz powiązane z nimi procesy biznesowe.
Wprowadza się programy wpływające na osiąganie efekty synergii operacyjnej dzięki działaniom wpływającym na wzrost przychodów ze sprzedaży i obniżkę kosztów. Należy również pamiętać o stałej kontroli przeprowadzonej inwestycji fuzji lub przejęcia, aby jak najwcześniej podejmować działania korygujące odstępstwa od zaplanowanych zamierzeń i celów


(…)

… jest stworzenie wartości dodanej pozwalającej na powiększenie zysków i zapewniającej rozwój. System ten nosi nazwę koncepcji łańcucha wartości (czyli ile nabywcy chcą zapłacić za produkt). Opiera się na analizie potrzeb klientów. Znaczenie łańcucha wartości z punktu widzenia wielu zjawisk jest ograniczone przez fakt, że zrozumienie organizacji jako całości wymaga opisania wielu składowych jej funkcjonowania. Prowadzenie fuzji i przejęć nie może pozostawać bez otwarcia się inwestora na otoczenie (dostawcy i producenci działający w wpracowanych segmentach rynku). Można stwierdzić, że tworzy się swoistego rodzaju strategia wiązania przewagi konkurencyjnej z istniejącym łańcuchem wartości. Reasumując celem staje się umocnienie pozycji łączących się firm w stosunku do klientów i utrzymanie lub powiększenie udziałów…
… lub działania, które zmieniają wewnętrzną strukturę lub naturę działalności firmy.
Zwiększenie efektywności operacyjnej i obniżka kosztów przedsiębiorstwa - kandydata = efekt zwiększenia wartości zysku netto.
Zmiana struktury własności - „koncepcja trującej pigułki” - polega na prawnym przyznaniu akcjonariuszom praw do subskrybowania akcji własnej firmy.
„zapis o złotej akcji” - zabezpieczenie określonego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz