Bankowość inwestycyjna

note /search

Pytania testowe cz. 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 2758
Wyświetleń: 4060

1. Wg ustawodawstwa polskiego subemitentem usługowym mogą być: a/ banki, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne b/ fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, banki, firmy inwestycyjne c/ banki, firmy inwestycyjne 2. Wiodącym krajem na rynku s...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1400

Bankowość inwestycyjna dr Witold Gradoń Ćwiczenia 1 Bankowość Inwestycyjna w Polsce Banki inwestycyjne są szczególnymi instytucjami finansowymi, które operują głównie na rynku kapitałowym i nie przyjmują depozytów ani nie udzielają pożyczek i kredytów. W systemach kontynentalnych przyjęto system b...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1225

Bankowość inwestycyjna dr Witold Gradoń Ćwiczenia 3 Private equity- to inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Inwestycje tego typu mogą być wykorzystane w celu rozwoju now...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 917

Bankowość inwestycyjna dr Witold Gradoń Ćwiczenia 4 BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA NA RYNKU PIERWOTNYM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Papiery wartościowe są to dokumenty, częściej zapisy elektroniczne na rachunku papierów wartościowych, które stwierdzają istnienie określonego prawa majątkowego, którego realizacj...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1246

Bankowość inwestycyjna dr Witold Gradoń Ćwiczenia 5 Rynek wtórny jest to ten segment rynku kapitałowego, na którym dokonuje się obrotu wyemitowanym i sprzedanym pierwszemu posiadaczowi instrumentem finansowym. Banki inwestycyjne na rynku wtór...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1246

Bankowość inwestycyjna dr Witold Gradoń Ćwiczenia 6 Działalność banków inwestycyjnych w obszarze zarządzania aktywami klientów ZARZĄDZANIE AKTYWAMI W Polsce usługę tę oferują dom...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

Bankowość inwestycyjna dr Witold Gradoń Ćwiczenia 8 Gwarancyjna rola banków inwestycyjnych w publicznym oferowaniu papierów wartościowych Gwarantowanie emisji jest to zobowiązanie do objęcia, po z góry ustalonej cenie i z góry usta...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 9

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 854

Bankowość inwestycyjna dr Witold Gradoń Ćwiczenia 9 ROLA BANKÓW INWESTYCYJNYCH W PROCESACH FUZJI I PRZEJĘĆ FUZJA - zachodzi wtedy, gdy dwa lub więcej przedsiębiorstwa początkowo autonomiczne w wyniku umowy łączą się tworząc nową spółkę. W przypadku fuzji zarządy łączących się podmiotów są zwykle j...

Finanse i bankowość- ćwiczenia 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 805

Bankowość inwestycyjna dr Witold Gradoń Ćwiczenia 10 CYKL REALIZACJI FUZJI I PRZEJĘĆ: Można podzielić na trzy fazy: Przygotowawczą - inwestor współdziałając z doradcą - bankiem inwestycyjnym - identyfikuje możliwość realizacji wybranej strategii swojego wzrostu i rozwoju. Przeprowadza samoocenę p...

Test z bankowości inwestycyjnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Bankowość inwestycyjna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2205

Test W.Gradoń „Bankowość inwestycyjna” - Ćwiczenia Rodzaj wrogiego przejęcia tender offer (Proxy fight) to: Publiczna oferta wzywająca do sprzedaży Przekonanie WZA do głosowania na naszą korzyść Przelicytowanie oferty drugiego przedsię...