Finanse i bankowość- ćwiczenia 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i bankowość- ćwiczenia 3 - strona 1 Finanse i bankowość- ćwiczenia 3 - strona 2 Finanse i bankowość- ćwiczenia 3 - strona 3

Fragment notatki:

Bankowość inwestycyjna dr Witold Gradoń Ćwiczenia 3
Private equity- to inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa, które nie są notowane na giełdzie papierów wartościowych. Inwestycje tego typu mogą być wykorzystane w celu rozwoju nowych produktów i technologii, zwiększenia poziom kapitału pracującego w przedsiębiorstwie, dokonania przejęć lub wzmocnienia struktury bilansu przedsiębiorstwa
Aktywność inwestycyjna funduszy private equity działających w Polsce na czele z największymi: Enterprise Investors, Advent Inernational, Innova Capital, Mid Europa Partners, była i będzie konsekwencją zdolności do zdobywania kapitałów. Do czasu wybuchu kryzysu funduszom udawało się dosyć sprawnie pozyskiwać kapitał od zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Nad Wisłą otworzyły też biura największe europejskie fundusze, np. Bridgepoint w 2007 roku. Wiele projektów dojrzało do wprowadzenia na giełdę lub sprzedaży inwestorom branżowym i w efekcie zostały z dużym zyskiem spieniężone. Od końca 2007 roku korzystne wprowadzanie na giełdę stało się jednak bardzo utrudnione, po wybuchu kryzysu finansowego - wręcz bezcelowe. Globalny odwrót od rynków akcji wstrzymał realizację zysków przez fundusze private equity. Jednocześnie znaczne przeceny akcji spółek giełdowych i problemy spółek niepublicznych stworzyły wiele okazji do przejęć dla funduszy dysponujących dużymi zasobami gotówki. Część funduszy nie spieszyła się jednak z jej wydawaniem, oczekując dalszego obniżania się cen, zwłaszcza w sytuacji, gdy bilanse wielu potencjalnych celów nie zostały jeszcze wyczyszczone z kłopotliwych aktywów. Sprzedający zaczęli w końcu akceptować bardziej realistyczne wyceny swoich spółek, nawet o ponad połowę niższe niż w szczycie hossy.
Inne podmioty, jak największa rodzina funduszy Enterprise Investorsm jeszcze w 2008 roku przeprowadziły rekordowe zakupy, może nawet nieco zbyt szybko. Jednocześnie tego typu fundusze stały się pożądanych partnerem dla wielu przedsiębiorców, w sytuacji znacznie utrudnionego dostępu do innych źródeł finansowania, takich jak : kredyty bankowe, publiczne emisje akcji lub obligacji. W konsekwencji kryzysu nastąpił powrót do źródeł. Podobnie jak i na innych rynkach, w transakcjach dotąd mocno lewarowanych znacznie ograniczono znaczenie długu, tj. wzrósł udział środków własnych, przez to zmniejszą się rozmiary transakcji. Wzrośnie liczba przejęć na rynku nieruchomości, a także przejęć restrukturyzacyjnych. Na tle innych krajów Środkowej i Wschodniej Europy, Polska wydaje się jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków dla zagranicznych funduszy, głównie z uwagi na wielkość rynku, ale także ze względu na najlepiej rozwinięty, płynny rynek giełdowy, który jest jednym z kluczowych kanałów wyjścia z inwestycji dla funduszy privete equity.

(…)

… inwestycyjnej w przepisach Unii Europejskiej wydaje się przesądzać o tym, że Polska nie przyjmie modelu amerykańskiego. Do rozwoju sektora przyczynią się głównie banki uniwersalne zarówno poprzez własne domy maklerskie, jak i inne wyodrębnione z ich struktur podmioty zależne. Wewnętrzna polityka banków komercyjnych w Polsce sprawia, że ta koncepcja rozwoju bankowości inwestycyjnej napotyka istotne bariery…
… maklerskich i domów inwestycyjnych w innych dziedzinach bankowości inwestycyjnej. Od kilku lat obserwuje się rosnące zainteresowanie klientów oraz podmiotów oferujących usługami z zakresu zarządzania kapitałem. Podmioty gospodarcze i dobrze sytuowani klienci indywidualni poszukują sposobów inwestowania dających wyższe stopy zwrotu niż tradycyjna lokata terminowa. Usługa zarządzania kapitałem zapewnia…
… (fund management) i kapitałami podwyższonego ryzyka (venture capital management) oraz działalność analityczną i doradczą (investment research and financial consulting). Banki inwestycyjne są nieodzownym elementem prawidłowej alokacji kapitału. Umożliwiają i ułatwiają kreację kapitałów oraz ich transfer od dostawców do inwestorów, organizują obrót wyemitowanych instrumentów pomiędzy ich posiadaczami…
… dokapitalizowały swoje biura maklerskie umożliwiając im zajęcie czołowych pozycji na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Należy pamiętać, że obecnie bankom uniwersalnym coraz bardziej zależy na kompleksowej obsłudze swoich klientów. Dowodem na to mogą być operacje przeprowadzone przez banki zachodnioeuropejskie (w szczególności niemieckie) mające na celu włączenie w swoje struktury jako jednostki zależnej banku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz