Finanse i bankowość- ćwiczenia 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i bankowość- ćwiczenia 1 - strona 1 Finanse i bankowość- ćwiczenia 1 - strona 2 Finanse i bankowość- ćwiczenia 1 - strona 3

Fragment notatki:

Bankowość inwestycyjna dr Witold Gradoń Ćwiczenia 1
Bankowość Inwestycyjna w Polsce
Banki inwestycyjne są szczególnymi instytucjami finansowymi, które operują głównie na rynku kapitałowym i nie przyjmują depozytów ani nie udzielają pożyczek i kredytów. W systemach kontynentalnych przyjęto system banków uniwersalnych. W sensie czysto formalnym można by więc powiedzieć, że w Polsce nie ma czystych banków inwestycyjnych. Byłoby to jednak pół prawdy. Jak pamiętamy, nasze banki uniwersalne mogą wykonywać cały szereg czynności bankowych, które są operacjami pośrednictwa na rynku kapitałowym - a więc są operacjami typowymi dla banków inwestycyjnych. Dlatego np. polscy autorzy, pisząc o bankach inwestycyjnych w naszych warunkach, określają je jako "instytucje finansowe zajmujące się sprzedażą nowych usług finansowych różniących się od produktów do tej pory oferowanych przez polskie banki komercyjne". Wyprzedzając dalsze rozważania, można powiedzieć w skrócie, że takimi typowymi usługami należącymi da bankowości inwestycyjnej są:
obrót papierami wartościowymi i zarządzanie funduszami doradztwo finansowe i zarządzanie finansami operacje rynku pieniężnego.
Otóż, czynności takie są wykonywane u nas przez banki. Istnieje więc w Polsce bankowość inwestycyjna, tyle, że jest prowadzona przez banki uniwersalne. Ale i to sformułowanie nie jest do końca prawidłowe, bowiem istnieją w Polsce filie zagranicznych banków inwestycyjnych i dodatkowo niektóre nasze banki coraz bardziej zaczynają się specjalizować w bankowości inwestycyjnej. Jest też kwestią sporną, czy powstaną w przyszłości w Polsce podmioty, które będzie można nazwać bankami inwestycyjnymi. Nasz system instytucji finansowych znajduje się bowiem ciągle w fazie tworzenia. I jego struktura podmiotowa nie jest do końca przesądzona. W warunkach polskich - braku typowych banków inwestycyjnych - można by ograniczyć się do wymienienia i opisu różnych czynności bankowych, zaliczonych do bankowości inwestycyjnej. Ale są to czynności bardzo różne i nie powiązane ze sobą i opis taki byłby zarówno uciążliwy , jak i chaotyczny. Co ma bowiem wspólnego prowadzenie skrytek bankowych, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi klientów, analiza na zlecenie opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych klientów, organizowanie fuzji czy obrót derywatami na własny rachunek? W dodatku zakres czynności zaliczanych do bankowości inwestycyjnej jest praktycznie nie ograniczony - ciągle pojawiają się nowe instrumenty, wymagające nowych operacji. Rozwijający się dynamicznie rynek usług finansowych sam stwarza popyt ciągle na nowe usługi. Główną funkcją ekonomiczną banków komercyjnych (depozytowych) jest, jak wiadomo, przyjmowanie depozytów i udzielanie kredytów; wszystko to możliwe jest dzięki otwieraniu rachunków bieżących, co z kolei umożliwia kreację pieniądza bankowego. Banki, zwane inwestycyjnymi, nie przyjmują depozytów i nie otwierają rachunków, w zasadzie też nie udzielają kredytów z własnych aktywów. Po tym, co powiedziano wcześniej, nie powinno też nas dziwić, że i sama definicja banku inwestycyjnego, w przeciwieństwie do banków komercyjnych, będzie sporna, ponieważ zajmują się one bardzo różną działalnością na rynku kapitałowym.


(…)

… duże banki komercyjne. W Polsce brak jest typowych banków inwestycyjnych choć do tej roli w różnym okresie aspirowało kilka instytucji, jak np. Polski Bank Rozwoju i BRE Bank w latach 90., czy Centralny Dom Maklerski Pekao SA, kilka lat później. Polski rynek okazał się jednak za płytki, a kapitały rodzimych instytucji finansowych za niskie, aby móc aspirować do miana banków inwestycyjnych. Najbliższe temu mianu, choć nie są to pełnoprawne banki, są firmy specjalizujące się w usługach maklerskich na rynku pierwotnym i wtórnym oraz w transakcjach typu corporate finance. Najbardziej aktywne z tych podmiotów to: Unicredit CA IP Poland SA, Rothschild Polska, Ipopema Securities. W mniejszym i węższym zakresie bankowością inwestycyjną zajmują się banki uniwersalne, większe domy maklerskie, otwarte fundusze emerytalne i fundusze inwestycyjne. Na polskim rynku operują też zdalnie od lat duże banki zagraniczne, głównie londyńskie filie największych amerykańskich banków inwestycyjnych. Uczestniczą one aktywnie w fuzjach i przejęciach, dostarczają instrumenty inżynierii finansowej ( na czele z opcjami walutowymi), organizują, dostarczają kapitałów dużym polskim firmom na eurorynkach w ramach konsorcjów…
… z nadwyżką i z deficytem. Banki inwestycyjne działają na rynku bezpośredniego zdobywania kapitału. Można je zatem określić jako firmy, które specjalizują się w pomaganiu biznesowi (prywatnym firmom) i rządowi w zdobywaniu dodatkowych środków poprzez sprzedaż papierów wartościowych, (własnościowych lub dłużnych). Kiedy zaś rynki pierwotne są już pełne, banki inwestycyjne mogą brać udział w obrocie wtórnym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz