Finanse i bankowość- ćwiczenia 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i bankowość- ćwiczenia 5 - strona 1 Finanse i bankowość- ćwiczenia 5 - strona 2 Finanse i bankowość- ćwiczenia 5 - strona 3

Fragment notatki:

Bankowość inwestycyjna dr Witold Gradoń Ćwiczenia 5
Rynek wtórny jest to ten segment rynku kapitałowego, na którym dokonuje się obrotu wyemitowanym i sprzedanym pierwszemu posiadaczowi instrumentem finansowym.
Banki inwestycyjne na rynku wtórnym zapewniają płynność obrotu i względną stabilność kursów papierów wartościowych. Gwarantuje to inwestorom możliwość pozyskania nabywców dla nowo oferowanych emisji na rynku pierwotnym.
Na rynku finansowym przedmiotem obrotu moga byc:
PAPIERY WARTOSCIOWE:
akcje
certyfikaty inwestycyjne
obligacje Skarbu Panstwa
obligacje emitentów innych niz Skarb Panstwa lub PRAWA DO PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH:
prawa do nowych akcji
prawa poboru
INSTRUMENTY POCHODNE:
kontrakty terminowe
o kontrakty terminowe na indeksy gieldowe
o kontrakty terminowe na kursy walut
o kontrakty terminowe na kursy akcji
warranty
opcje
jednostki indeksowe
Działalność banków inwestycyjnych na rynku wtórnym
Bank inwestycyjny na rynku wtórnym może występować w różnych rolach, w zależności od tego, czy rynek kierowany jest ceną czy zleceniami. Ma tu również znaczenie specyfika obrotu określonymi instrumentami finansowymi.
obrót papierami wartościowymi na rynku wtórnym na rachunek klientów (działalność brokerska );
obrót papierami wartościowymi na rynku wtórnym na rachunek własny (działalność dealerska );
Działalność brokerska
Broker jest to osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, świadcząca określone usługi (z reguły pośrednictwa) działająca na cudzy rachunek.
Działalność ta charakteryzuje się brakiem pozycji własnych w papierach wartościowych co jest równoznaczne z brakiem ryzyka zmiany kursów czy oprocentowania.
Działalność brokerska dzieli się na:
-dyskontową
-pełną
Działalność brokerska dyskontowa
Brokerka dyskontowa polega na przyjmowaniu od klienta dyspozycji nabycia lub sprzedaży określonych instrumentów finansowych i przekazywania ich na Giełdę Papierwów Wartościowych bądź inny regulowany rynek obrotu w formie zlecenia maklerskiego. Klient otrzymuje jedynie informacje o stanie rynku, czyli pochodzące np. z giełdy zestawienia zawieranych transakcji, obrotów, kursów itp. Całą analizę prowadzi klient, który na podstawie informacji z rynku oraz innych źródeł informacji sam podejmuje decyzje inwestycyjne.
Działalność brokerska dyskontowa na GPW

(…)

…, w rezultacie zamieniając aktywa na gotówkę.
W takim wypadku, przy krótkookresowych wahaniach cen papierów wartościowych
Ważny jest poziom kosztów transakcyjnych, ponieważ istotnie wpływa on na stopę zwrotu z inwestycji.
Przeprowadzone w ramach tej działalności analizy rynku mają charakter techniczny, co oznacza, że opiera się na analizie historycznych danych o kursach i zleceniach.
Działalność brokerska pełna…
… lub na tym samym rynku, ale pod różnymi postaciami. W przypadku, gdy owa różnica jest większa od kosztów transakcyjnych, inwestor kupując produkt na rynku tańszym, a sprzedając na droższym osiąga zysk.(arbitraż w bankowości, wykup papierów wartościowych na rynkach, na których notowania danych walorów są korzystne, w celu ich odsprzedaży z zyskiem na innych rynkach.)
Slajd 17- Bibliografia
Slajd 18 - Koniec…
… i sprzedaży bądź samodzielnie, bądź wraz z innymi uprawnionymi. wymaga ona posiadania sporych kapitałów a także angażowania się w przeciwstawne do swych pozycji transkacje zabezpieczajace(hedging) na rynkach instrumentów pochodnych, jak opcje czy kontrakty futures. Jest to także stwarzanie i utrzymywanie płynnego rynku wtórnego dla papierów wartościowych nowo wprowadzonych do obrotu.
Sajd 16
Zysk dla banku…
… z działalności dealerskiej
Dealer prowadzi handel na własną rękę i na jego zysk składa się wówczas różnica z działalności arbitrażowej i ewentualnie zysk kapitałowy (aprecjacja wartości papieru).
Aby osiągnąć taki zysk stosuje się strategie:
poszukiwania zysków arbitrażowych bez ryzyka
arbitraż z założonym ryzykiem
 Istotą arbitrażu jest zauważenie różnicy cen tego samego produktu na różnych rynkach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz