Pośrednictwo ubezpieczeniowe- wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pośrednictwo ubezpieczeniowe- wykład 7 - strona 1 Pośrednictwo ubezpieczeniowe- wykład 7 - strona 2 Pośrednictwo ubezpieczeniowe- wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

Pośrednictwo ubezpieczeniowe dr Mirosław Pacud Wykład 7
Stosunki prawne w trójkącie: ubezpieczyciel - ubezpieczający - broker
W działalności brokera są dwa stosunki zobowiązaniowe, a mianowicie stosunek łączący brokera ubezpieczeniowego z ubezpieczającym oraz stosunek łączący brokera z ubezpieczycielem.
Stosunek łączący brokera ubezpieczeniowego z ubezpieczającym, którego przedmiotem są czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego (czynności brokerskie), nazywany będzie w skrócie „zleceniem brokerskim”.
Umowa, będąca źródłem tego stosunku, nazywana będzie „umową brokerską”, zgodnie zresztą z powszechnie spotykaną terminologią.
Stosunek łączący brokera z ubezpieczycielem, na podstawie którego ubezpieczyciel płaci brokerowi prowizję, nazywany będzie „stosunkiem prowizyjnym”. Stosunek prowizyjny regulowany bywa często umową zawieraną pomiędzy ubezpieczycielem i brokerem, zwaną „porozumieniem prowizyjnym lub „porozumieniem kurtażowym”
Zakład Ubezpieczeniowy
Stosunek prowizyjny umowa ubezpieczenia
Broker Ubezpieczający
Zlecenie
Dodatkowe wyjaśnienia na tle kodeksu cywilnego
Ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej wypłacana jest nie tylko pieniężne świadczenie zakładu ubezpieczeń, ale również jest świadczona ochrona ubezpieczeniowa - w tym zasadza się podobieństwo konstrukcji prawnej.
Ubezpieczenia na cudzy rachunek - roszczenia które przysługuje ubezpieczonemu, a nie ubezpieczającemu (nie można wprowadzić zastrzeżenia, że ubezpieczony wyrazi zgodę).
Przy ubezpieczeniu na cudzy rachunek nie ma możliwości zmiany ubezpieczonego.
Przykład w prawie cywilnym: pracodawca zawiera celem wzbudzenia motywacji do pracy i lojalności umowę na dożycie i życie oraz umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków - stroną jest pracodawca, ale ochrona ubezpieczeniowa dotyczy życia pracownika i świadczone jest na jego rzecz. Pracownik może wskazać osoby uprawnione do otrzymania sumy ubezpieczenia (wtedy połączenie ubezpieczenia na cudzy rachunek oraz ubezpieczeni na rzecz osoby trzeciej sensu stricte).
Procedury brokerskie oraz zwyczaje brokerskie
Slip brokerski
Doktryna prawnicza utrwaliła zwyczajowe rozumienie określonych czynności.
Przykładowo, przyjęło się, że wniosek brokera do ubezpieczyciela o przedstawienie warunków umowy ubezpieczenia lub o jej zawarciu nazywa się z angielska „slipem”.
Slip brokerski to po prostu wniosek brokera do ubezpieczyciela. Nazwa wzięła się z praktyki angielskiego rynku ubezpieczeniowego.


(…)

… konkurencji dla brokerów jak i po to, żeby brokerzy zachowywali konkurencyjne warunki dla działania ubezpieczycieli.
To ostatnie zalecenie realizuje pkt. 4 Zasad Dobrej praktyki tj. „Broker przedkłada wybranym Zakładom Ubezpieczeń identyczne zapytanie ofertowe, dotyczące danego klienta”. Regulacja ta ma zapobiec manipulowaniu negocjacjami z ubezpieczycielami.
Co do obowiązków ubezpieczyciela wobec brokera ubezpieczeniowego, to na podstawie spisanej kodyfikacji zwyczajów wyróżnić można zwłaszcza
Zakaz nierównego traktowania (dyskryminacji) niezależnych pośredników ubezpieczeniowych, który jest niejako odpowiednikiem analogicznego obowiązku ciążącego na brokerze wobec ubezpieczycieli, z którymi się kontaktuje.
- Broker ubezpieczeniowy, kierujący zapytanie do ubezpieczyciela powierzający mu tym samym określone…

Pośrednictwo ubezpieczeniowe dr Mirosław Pacud Wykład 7
Stosunki prawne w trójkącie: ubezpieczyciel - ubezpieczający - broker
W działalności brokera są dwa stosunki zobowiązaniowe, a mianowicie stosunek łączący brokera ubezpieczeniowego z ubezpieczającym oraz stosunek łączący brokera z ubezpieczycielem.
Stosunek łączący brokera ubezpieczeniowego z ubezpieczającym, którego przedmiotem są czynności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz