Pytania testowe cz. 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2576
Wyświetleń: 3682
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe cz. 1 - strona 1 Pytania testowe cz. 1 - strona 2

Fragment notatki:

1. Wg ustawodawstwa polskiego subemitentem usługowym mogą być:
a/ banki, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne b/ fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, banki, firmy inwestycyjne c/ banki, firmy inwestycyjne
2. Wiodącym krajem na rynku sekurytyzacji w Europie jest.....
3. Promocja typu ……… to spotkania z przedstawicielami emitenta, z potencjalnymi inwestorami papierów wartościowych
4. Wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do KNF składa emitent za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Pośrednictwo jest: a/ obowiązkowe b/ nieobowiązkowe
5.Papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach, które przynoszą stały dochód to:
a)CBO
b)CLO
c)CMBS
d)RMBS
6.W przypadku przejęcie banku z powodu jego utraty płynności finansowej
a)rada nadzorcza b)zarząd banku przejmowanego może się odwołać w ciągu.....dni.
7. Działalność banków inwestycyjnych regulowana jest przez prawo bankowe a/ tak b/ nie
8.Prospekt emisyjny może być udostępniony inwestorom na:
a)1
b)2
c)3 sposoby
9.Trzy główne agencje ratingowe to:......, ........, .........
10. Wg uregulowań prawnych UE bankami inwestycyjnymi mogą być:
a)instytucje kredytowe,firmy inwestycyjne
b)firmy inwestycyjne,banki
c)instytucje finansowe,firmy inwestycyjne
11.Bony komercyjne przedsiębiorstw nie są emitowane w oparciu o ustawę:
a)o swobodzie działalności gospodarczej
b)ustawy o obligacjach
c)kodeks cywilny
12.Pozbycie się z bilansu określonych kategorii aktywów w celu ograniczenia...
a)prostej
b)złożonej
13.Wymóg ustanowienia banku reprezentanta występuje w emisji.............obligacji komunalnych
14.Zarządzanie aktywami klienta na zlecenie to.......................
15.Gdy bank kupuje papiery wartościowe na zlecenie klienta to występuje w roli:
a)brokera
b)dealera
c)powiernika
16.Informacje dotyczące emisji papierów wartościowych to część prospektu emisyjnego:
a)rejestrowa
b)ofertowa
c)emisyjna
17.Przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały lub akcje to:
a)fuzja
b)przejęcie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

kurczaaak napisał(a):

2016-02-18 09:30:45

ma ktos odpowiedzi ?