Pytania testowe cz. 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe cz. 3 - strona 1 Pytania testowe cz. 3 - strona 2

Fragment notatki:

Bank reprezentant w procesie emisji obligacji komunalnych to bank, który
a/ posiada kapitał min. 10mln euro i nie wprowadza papieru wartościowego do obrotu b/ posiada kapitał min. 5mln euro i posiada nie więcej niż 10% akcji emitenta c/ jest to bank w formie spółki akcyjnej o kapitale co najmniej 5mln euro
Warunki, które muszą spełniać papiery wartościowe, aby mogły być przedmiotem operacji krótkiej sprzedaży: a/ są dopuszczone do publicznego obrotu, rynkowa wartość nie jest mniejsza niż 100mln PLN b/ są dopuszczone do publicznego obrotu, dzienna liczba transakcji walorem to 100 c/ dzienna liczba transakcji walorem to 100, rynkowa wartość papierów nie mniejsza niż 100 mln PLN
Wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do KNF składa emitent za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Pośrednictwo jest: a/ obowiązkowe b/ nieobowiązkowe
Inwestorem kwalifikowanym może zostać osoba, która: a/ wartośc jej portfela wynosiła w dniu poprzedzającym złożenie wniosku co najmniej 500 000 euro (lub równowartość w PLN) b/ pracuje lub pracowała co najmniej 2 lata na stanowisku wymagającym wiedzy z zakresu papierów wartościowych, c/ wartość jej portfela wynosiła w dniu poprzedzającym złożenie wniosku co najmniej 5 000 000 euro (lub równowartość w PLN)
Polska posiada ocenę ratingową wg. Fitch Ratings …….. Rating krótkoterminowy dotyczy okresu do ………….. z wyjątkiem podmiotów ze sfery finansowych publicznych - do ………. Przedmiotem emisji publicznej nie stanowiącej publicznego obrotu są papiery wartościowe o: a/ terminie wykupu 1 rok, o wartości nominalnej nie mniejszej niż 40 000euro b/ które mają charakter pieniężny i niepieniężny c/ nominalna ich wartość jest nie mniejsza od 40 000 i mają charakter pieniężny Przeciwieństwem oferty publicznej jest ……………………. (inaczej oferta niepubliczna) W 2007 roku głównymi organizatorami emisji obligacji komunalnych były: a/ PKO BP, Pekao S.A., BGK b/ BOŚ, Bank Millenium, PKO BP c/ BRE Bank, BOŚ, Bank Millenium Większość największych banków inwestycyjnych działa jako: a/ bank niezależny b/ konglomerat finansowy
Standard&poor's,Fitch:A- Moody's:A2
ING,BRE,BPH:A KB,PEKAO:A-
Fuzje bankowe:sensu scricto,przyjazne,wrogie
MBO:k.m tego sam przeds
LMBO:k.m -„- wspomaga przez fin ins zew
MBI:k.m inne przed kadra zew popiera przez inwes strat
LMBI:k.m innego przed wsp przez fin ins zew
M.spin-out:ins.fin+inw.str wspier k.m.
Kryt uznaw agen rati:obiekty,niezale,przejrzy,upub,wiary
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz