Finanse i bankowość- ćwiczenia 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i bankowość- ćwiczenia 4 - strona 1 Finanse i bankowość- ćwiczenia 4 - strona 2 Finanse i bankowość- ćwiczenia 4 - strona 3

Fragment notatki:

Bankowość inwestycyjna dr Witold Gradoń Ćwiczenia 4
BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA NA RYNKU PIERWOTNYM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.
Papiery wartościowe są to dokumenty, częściej zapisy elektroniczne na rachunku papierów wartościowych, które stwierdzają istnienie określonego prawa majątkowego, którego realizacja możliwa jest jedynie poprzez okazanie tych dokumentów bądź ich zwrot. Do realizacji praw przypisanych danemu papierowi wartościowemu konieczne i wystarczające jest przedłożenie dokumentu. Zatem dysponujemy prawami poprzez dysponowanie dokumentem. Papiery wartościowe możemy podzielić na własnościowe(udziałowe czyli akcje) i wierzycielskie (np. obligacje) potwierdzające zaciągnięcie długu. Do najpopularniejszych papierów wartościowych zaliczamy obligacje skarbowe oraz akcje i dotyczy to zarówno nowych emisji spółek, których akcje są już w obrocie jak i tych które dokonują emisji po raz pierwszy.
Rynek papierów wartościowych jest miejscem gdzie dokonują się transakcje papierami wartościowymi charakteryzującymi się różną płynnością, ryzykiem oraz przysługującymi wraz z nimi prawami i obowiązkami. Można go podzielić na rynek pierwotny papierów wartościowych i rynek wtórny papierów wartościowych. Rynek pierwotny jest tworzony poprzez transakcje emisji i sprzedaży nowo wyemitowanych papierów wartościowych inwestorom.
Na rynku pierwotnym rozróżnia się dwa sposoby oferowania papierów wartościowych inwestorom: 1. Poprzez ofertę niepubliczną czyli tzn. private placement. Oferta ta jest kierowana do wąskiego grona inwestorów, ok. 100. Papiery są udostępniane na preferencyjnych warunkach, cena z reguły ustalana jest poprzez negocjacje z wybranymi inwestorami. Taka emisja ma na celu powiększenie kapitałów własnych spółki. To zjawisko nazywa się procesem PreIPO i jest przeprowadzany na 2-3 lata przed pierwszą emisją publiczną zwaną IPO czyli Initial Public Offering. 2. Drugi typ przeprowadzania emisji- oferta publiczna. Informacje przekazywane są w środkach masowego przekazu, jest kierowana do większej liczby podmiotów oraz ma na celu poza zwiększeniem kapitałów wprowadzenie firmy akcji na rynek regulowany bądź nieregulowany czyli rynek wtórny papierów wartościowych. W przypadku, gdy podmiot zainwestował w akcje w ofercie niepublicznej mogą być nałożone na niego ograniczenia co możliwości zbycia tych akcji. Czasowe- inwestor nie ma możliwości odsprzedania tych akcji przez określony czas. Cenowe- oczekiwanie aż cena osiągnie określoną wysokość Ce+ X Ce. Mieszane- inwestor pre Ipo czeka aż cena osiągnie poziom określony wzorem chyba, że minie określony czas (2 lata) od debiutu na giełdzie. Proces IPO z reguły trwa od 6 do 9 miesięcy i można podzielić go na kilka etapów: (I) etap rganizacji; (II) etap przekształceń własnościowych i optymalizacji, (III) etap przygotowania dokumentacji ofertowej, (IV) etap realizacji. W każdym z nich uczestniczy doradca prawny wykonując opisane poniżej czynności.


(…)

… akcji dokonuje się w terminie określonym w prospekcie emisyjnym. W okresie pomiędzy przydziałem akcji nowej emisji a ich rejestracją możliwy jest na Giełdzie obrót prawami do akcji. Po zakończeniu oferty, spółka składa wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji (oraz ewentualnie praw do akcji nowej emisji - PDA) - na rynek podstawowy lub równoległy. W interesie emitenta jest sprzedanie jak największej ilości zaoferowanych akcji. Aby to osiągnąć, aktywnie poszukuje się inwestorów strategicznych. W ten sposób ustalane są wstępne propozycje cenowe inwestorów - buduje się książkę popytu. Polega to na tym że każdy określa ile akcji byłby w stanie kupić po jakiej cenie. Na podstawie informacji zebranych od inwestorów emitent uzyskuje obraz popytu na jego akcje przy proponowanych cenach…
… emitentom usługi z zakresu kompleksowej obsługi procesu emitowania papierów wartościowych. ORGANIZACJA: koordynowanie procesu sporządzania dokumentów ofertowych. Najważniejszym dokumentem jest prospekt emisyjny( memorandum informacyjne) Bank inwestycyjny stwarza ten dokument wraz z pomocą doradców prawnych i firmami audytorskimi. Taki dokument powinien zawierać informacje o sytuacji i aktualnej pozycji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz