Kapitał stały a własny - strona 78

Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

. Jeśli przedsiębiorstwo zamierza pozyskać dodatkowy kapitał własny ,to powinno kwestię tę omówić z analitykami...

Mikroekonomia - pomoc naukowa (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1099

) - kapitał (fundusz własny) - zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (krótko i długoterminowe) W ocenie...

Bilans, aktywa i pasywa - omówienie (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcjanna Nóżka
 • Podstawy rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2107

”] PASYWA Kapitał własny I kapitał podstawowy II kapitał samofinansowania Zobowiązania i rezerwy I rezerwy...

Europejski system banków

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1197

w kapitale EBC  decyzja zapada, gdy udział głosów „za” odpowiada 2/3 subskrybowanego kapitału EBC i obejmuje...

Teoria produkcji

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1246

osiągnie zero. Izokwanty i Izokoszty L - praca, w - cena pracy  Lw - kupujemy pracę K - kapitał, r - cena...

Ruch czynników produkcji

 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • dr Stanisław Dorobek
 • Międzynarodowe Stosunki Polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

jest obrona kursu waluty własnej, bank centralny dokonuje sprzedaży waluty obcej, a więc importu kapitału...