Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa - strona 1 Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa - strona 2 Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa - strona 3

Fragment notatki:

 1.Czym  zarządza  i  dlaczego dyrektor finansowy przedsiębiorstwa?
2.Na czym polega zarządzanie kapitałem własnym?
3.W jaki sposób wykorzystywane są środki własne?
 
Menedżer powinien znać odpowiedz na  pytania?
1.Jaki zysk przedsiębiorstwo wypracowało?
2.Ile wynoszą należności przedsiębiorstwa?
3.ile wynoszą zobowiązania przedsiębiorstwa?
 
 Jakie pytania związane  ze skutkami „overtradingu” należy dopisać należy dopisać?
1.Jaka jest sytuacja gotówkowa przedsiębiorstwa?
2.Jak wygląda prognoza przepływów gotówki w przedsiębiorstwie?
3.Jaką wielkość zysku zakłada się w przedsiębiorstwie?
4.Jak wygląda projekt bilansu przedsiębiorstwa?
 
Podsumowanie.  Pojęcie „struktura kapitału” opisuje części składowe finansowania przedsiębiorstwa. Finansowanie składające się z długu i kapitału własnego określane jest mianem „wspomaganego długiem”(legeraged) lub” napędzanego długiem”(geared). Wskaźniki wspomagania opisują relacje między długiem i kapitałem własnym. Właściwe określenie „mieszanki” długu i kapitału własnego zależy od  profilu ryzyka przedsiębiorstwa.
W przedsiębiorstwie istnieją dwa rodzaje ryzyka:
1.ryzyko działalności- jest normalnym ryzykiem nieodłącznie związanym z prowadzeniem przedsiębiorstwa
2.ryzyko finansowe- odzwierciedla problemy zadłużenia. Struktura kapitału  powinna odzwierciedlać rozsądną równowagę  miedzy tymi dwoma rodzajami ryzyka. Przedsiębiorstwo jeśli nawet ma dość gotówki na pokrycie płatności odsetek, to może nie mieć jej na spłacenie rat kapitałowych długu. Niedobór gotówki może prowadzić do wyprzedaży aktywów i zmniejszenia tym samym przyszłej zdolności przedsiębiorstwa do generowania gotówki.
Wybór metod finansowania  będzie uzależniony od prawdopodobieństwa osiągnięcia zakładanego poziomu sprzedaży oraz innych czynników, takich jak analiza przepływów gotówki ,porównania  międzyfirmowe. Ostateczna decyzja na temat  zastosowania określonej struktury kapitału będzie wynikać z zestawienia ryzyka działalności przedsiębiorstwa z jego ryzykiem finansowym przy uwzględnieniu innych czynników wpływających na ten rodzaj decyzji.
Oto niektóre z tych czynników:
                    przewidywany poziom sprzedaży jest kluczową determinantą zwrotności z kapitału właścicieli. Następnym z istotnych czynników jest przewidywany poziom zysku operacyjnego. Jeśli struktura kapitału wspomagana jest długiem, wówczas szczególną uwagę należy zwracać wysokość i stabilność stóp procentowych. Analiza przepływów gotówki powinna wykazać czy przedsiębiorstwo będzie mieć dość gotówki na pokrycie płatności odsetek i rat kapitałowych długu.

(…)

… lub potencjalnymi inwestorami.
                    Ogólny(całkowity)koszt kapitału jest średnim ważonym kosztem kapitału. Minimalizacja zgodnego kosztu kapitału jest ważnym zadaniem.
                    Właściciele, akcjonariusze  mogą przejawiać skłonności do maksymalizowania zadłużenia wychodząc z zadłużenia, że w ten sposób maksymalizują zwrotność z kapitału własnego. W innych przypadkach mogą oni unikać…
… ze zbyt wysokim zadłużeniem i zmniejszającymi się obrotami. Tradycyjne podejście do struktury kapitału zakłada, że istnieje optymalna struktura kapitału oraz że wartości akcji można zwiększać posługują się odpowiednio dźwignią finansową. Oparte na zysku operacyjnym podejście do struktury kapitału zakłada, że firma korzystająca z długu możne zmniejszać swój ogólny koszt kapitału i zwiększać swoją ogólną…
… przedsiębiorstwa i wywierają negatywny wpływ na poziom zysku operacyjnego.
Stosowanymi w sytuacji ”overtradingu” środkami zaradczymi są:
1.      Powiększenie bazy kapitałowej
2.      Zwiększenie marż
3.      Ograniczenie inwestycji w środki trwałe
4.      Poprawienie kontroli kapitału obrotowego
5.      Zmniejszenie poziomu działalności
 

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz