Koszt kapitału - Koszty transakcyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koszt kapitału - Koszty transakcyjne - strona 1 Koszt kapitału - Koszty transakcyjne - strona 2 Koszt kapitału - Koszty transakcyjne - strona 3

Fragment notatki:

Koszt kapitału
Jednym z istotnych czynników, jakie należy brać pod uwag przy decyzjach dotyczących użytkowania zasobów jest koszt finansowy. Koszt finansowania zasobu nosi nazwę ”koszt kapitału”. Szacowanie kosztu kapitału jest jednym z najtrudniejszych problemów w pracy kierownictwa finansowego firmy. Koszt kapitału nie jest dokładnie taki, jak mogłoby to wynikać z kosztu różnych rodzajów finansowania. Koszt kapitału jest docelowym poziomem zwrotności wymaganym dla usatysfakcjonowania dostarczycieli finansów. To właśnie określenie tego docelowego poziomu nastręcza dużo trudności
 
Elementy składowe kosztu kapitału,
Są to cztery podstawowe elementy składowe struktury kapitału:
-koszt kapitału
-dochody(zyski)zatrzymane
-akcje uprzywilejowane
-dług
Koszt każdego z tych elementów składowych jest inny i  dlatego obliczając ogólny koszt kapitału, należy je najpierw rozpatrywać oddzielnie, a dopiero następnie łączyć.
 
 
25.03.03.
Może się okazać, że jasne ustalenie  oczekiwanej stopy wzrostu  dywidendy netto jest trudnym zadaniem. Ustalając ją należy brać pod uwagę:
1. bieżące tendencje  rynkowe
2.wskażniki wzrostu danej branży
3.przeszłe wskaźniki wzrostu w przedsiębiorstwach
4.stopę dochodu bez ryzyka
5.profil ryzyka działalności przedsiębiorstwa
6.            ryzyko finansowe i potencjalne znaczenie dla sytuacji przedsiębiorstwa bieżącego wspomagania długiem oraz proponowanych zmian w tym zakresie.
Koszty transakcyjne- związane z polepszeniem jakości pracy, kupno nowych maszyn
 
Model wyceny aktywów kapitału -C.A.M.P.- charakterystyczne jest zdywersyfikowanie  kapitału(portfela)
 
Ryzyko:
-stałe(w odniesieniu do k. Akcyjnego)
-zmienne( w odniesieniu do akcji preferencyjnych lub długu.)
 
Średni i krańcowy koszt kapitału
Koszt  kapitału jako docelowa zwrotność wymagana  dla usatysfakcjonowania dostarczycieli kapitału. Sformułowanie takie zawiera w sobie  wiele innych definicji określających koszt kapitału jako:
1.Minimalna zwrotność z inwestycji przy założeniu, że fundusze kapitałowe zostaną wykorzystane dla zakładowych celów.
2.stopa „obcięcia” wydatków kapitałowych
3.docelowa zwrotność inwestycji
4.normatyw finansowy
Aby móc zastosować koszt kapitału dla każdego z tych celów ,trzeba najpierw wyodrębnić dwie różne koncepcje kosztu kapitału”
-                           Krańcowy koszt kapitału jest kosztem następnej „porcji” 

(…)

… rodzaje finansowania:
-akcje zwykłe, które emitowane są  dla właścicieli
-akcje preferencyjne
-rezerwy tworzone z zysku nie rozdzielonego między akcjonariuszy.
Rezerwy są dochodem  zatrzymanym i najczęściej stanowią najważniejsze źródło nowych kapitałów własnych.
Akcje zwykłe dają pełne prawa w zakresie kontrolowania firmą poprzez głosowanie na walnym zgromadzeniu wspólników oraz udział w zyskach…
… mogą mieć charakter kumulatywny albo niekomulatywny .Jeśli mają charakter komulatywny, niewypłacone w danym roku dywidenda kumuluje się i jest wypłacona później .Stopa dywidendy od tych akcji może być stała lub zmienna.
Rezerwą podstawową jest wynik zatrzymany w przedsiębiorstwie tzn. nie rozdzielony między akcjonariuszy.
Innymi rodzajami rezerw są:
-Rezerwa z premii emisyjnej, która jest różnicą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz