Funkcja produkcji - wykład - Czynniki produkcji - badanie ekonometrycznych modeli produkcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Funkcja produkcji - wykład - Czynniki produkcji - badanie ekonometrycznych modeli produkcji - strona 1 Funkcja produkcji - wykład - Czynniki produkcji - badanie ekonometrycznych modeli produkcji - strona 2 Funkcja produkcji - wykład - Czynniki produkcji - badanie ekonometrycznych modeli produkcji - strona 3

Fragment notatki:

Analiza produkcji
Przedmiotem analizy produkcji jest badanie ekonometrycznych modeli produkcji. Analiza produkcji ma zastosowanie zarówno w skali makroekonomicznej przy badaniu wzrostu dochodu narodowego czy produktu krajowego ale przede wszystkim znajduje zastosowanie w analizach mikro - analizie produkcji w skali przedsiębiorstwa.
Funkcja produkcji jest modelem ekonometrycznym wyrażającym zależność między wielkością produkcji a wielkościami nakładów (zasobów) czynników produkcji niezbędnymi do jej wytworzenia.
Nakłady czynników produkcji (zmienne) to nakłady pracy (zatrudnienie) oraz nakłady kapitału (majątek trwały, kapitał).
Najczęściej spotykaną funkcją produkcji jest funkcja produkcji Cobba-Douglasa
gdzie:
V - wielkość produkcji
K - wielkość kapitału
L - praca
γ, α, β - parametry funkcji produkcji
ξ - zakłócenie losowe
Analiza funkcji produkcji polega na badaniu właściwości badanej funkcji.
Elastyczność produkcji względem nakładów czynników produkcji:
elastyczność produkcji względem kapitału - o ile % wzrośnie wielkość produkcji, jeśli kapitał wzrośnie o 1%
elastyczność produkcji względem pracy - o ile % wzrośnie wielkość produkcji, jeśli zatrudnienie wzrośnie o 1 %
Efekt skali produkcji:
stałe przychody względem skali produkcji - wielkość produkcji rośnie w tym samym tempie co nakłady czynników produkcji rosnące przychody względem skali produkcji - wielkość produkcji rośnie w tempie szybszym niż nakłady czynników produkcji
malejące przychody względem skali produkcji - wielkość produkcji rośnie w tempie wolniejszym niż nakłady czynników produkcji
Produkt całkowity - wielkość produkcji uzyskana przy ustalonych wielkościach wszystkich czynników produkcji.
Produkt przeciętny - wielkość produkcji przypadająca na jednostkę czynnika produkcji:
produkt przeciętny względem kapitału produkt przeciętny względem pracy
Produkt krańcowy (krańcowa wydajność) - określa zmianę wielkości produkcji wywołaną zmianą nakładu czynnika produkcji o jednostkę przy niezmienionej wielkości nakładów pozostałych czynników
produkt krańcowy względem kapitału
produkt krańcowy względem pracy
Krańcowa stopa substytucji - oznacza, jaką ilością jednego czynnika produkcji należy zastąpić pewną ilość wycofanego innego czynnika produkcji, aby wielkość produkcji pozostała na stałym poziomie
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz