Teoria produkcji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 2821
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:


Teoria produkcji, część pierwsza. Celem przedsiębiorcy jest maksymalizacja zysku, zadowolenie klientów i podwyższenie wartości firmy.
Funkcja jednoczynnikowa = Q x = f(L)
N - nakład, E - efekt
N=E - zysk normalny
NE - strata
TPP - produkt całkowity = MPP - produkt marginalny = APP - produkt przeciętny = L - linia zatrudnienia (koszty zatrudnienia)
Produkt marginalny jest większy od przeciętnego gdy ten jest rosnący.
Produkt marginalny jest mniejszy od przeciętnego gdy ten jest malejący.
W obu przypadkach produkt przeciętny jest większy.
Produkt całkowity jest rosnący dopóki marginalny osiągnie zero.
Izokwanty i Izokoszty L - praca, w - cena pracy  Lw - kupujemy pracę
K - kapitał, r - cena kapitału  Kr - kupujemy kapitał
TC - total cost, koszt całkowity
TC = Lw + Kr Izokwanta - graficzna ilustracja kombinacyjnego wykorzystanie czynników wytwórczych przy założeniu tego samego poziomu produkcji. MRTS - marginalna stopa substytucji technicznej
Izokoszta - linie jednakowego kosztu.
Producent osiąga stan równowagi w punkcie styczności izokoszty i izokwanty.
Krótki okres rynkowy - czas, w którym nie zmienia się wielkość i ilość przedsiębiorstw i przedsiębiorca nie jest w stanie zmienić struktury wykorzystania czynników wytwórczych.
Długi okres rynkowy - zmienia się wielkość i ilość przedsiębiorców i przedsiębiorca ma czas na zmianę proporcji czynników wytwórczych. MIKROEKONOMIA - WYKŁAD 30.03.2004 T: Teoria produkcji, część druga. Koszt księgowy = koszt jawny + amortyzacja
TC = koszt stały całkowity (KSC) + koszt zmienny całkowity (KZC)
TC = KSC + KZC Koszty stałe - płace, czynsze, paliwo, rachunki Koszty całkowite - nie zmieniają się ze zmianą produkcji Koszty zmienne - zmieniają się ze zmianą produkcji
Koszt maksymalny oznacza przyrost kosztu całkowitego związany z przyrostem produkcji o jednostkę.
Punkty A i B to graniczne punktów rentowności przedsiębiorstwa. Zaznaczony odcinek MC jest też funkcją podaży. A - punkt niwelacji przedsiębiorstwa B - punkt opłacalności przedsiębiorstwa
TC = FC + VC
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz