Inwestycja krótkoterminowa - strona 4

Aktywa trwałe i obrotowe - Środek trwały

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1267

których wyegzekwowanie wymagało skierowania sprawy na drogę sądową Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa...

Rachunkowość finansowa- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1064

Rzeczy ruchome Inwestycje długoterminowe Inwestycje krótkoterminowe Klasyfikacja bilansowa aktywów...

Bilans - aktywa trwałe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

*inwestycje krótkoterminowe: -środki pieniężne -krótkookresowe papiery wartościowe *inwestycje długoterminowe...

Rachunkowość- aktywa wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

długoterminowe 2) Należności krótkoterminowe 3) Inwestycje krótkoterminowe Wartości niematerialne i prawne...

Bilans i bilans ustawowy - aktywa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

według rosnącej płynności finansowej. Składają się nań zapasy, należności, inwestycje krótkoterminowe...

Bilans: aktywa, pasywa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2688

*inwestycje krótkoterminowe: -środki pieniężne -krótkookresowe papiery wartościowe *inwestycje długoterminowe...