Inwestycja krótkoterminowa - strona 3

Charakterystyka majątku i kapitałów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Sylwia Krajewska
 • Rachunkowość bankowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4186

Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Klasyfikacja majątku trwałego: Wartości...

środki obrotowe w przedsiębiorstwie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Gadawska
 • Ekonomika przedsiębiorstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1491

sądowej Inwestycje krótkoterminowe III. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2. Inne inwestycje...

Majątek obrotowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr J. Stasiak
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

dotacji i ceł ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń inwestycje krótkoterminowe - oznaczają aktywa...

Aktywa i pasywa - tabelka

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1106

od prawników. III. Należności długoterminowe : Pow. 12 miesięcy III Inwestycje krótkoterminowe: Udziały, akcje...

Aktywa finansowe - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1295

inwestycji krótkoterminowych B.III.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe Udziały lub akcje Inne papiery...

Aktywa i pasywa - majątek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bartłomiej Marona
 • Rachunkowość
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1715

. Podstawowe elementy aktywów obrotowych to: Zapasy, Należności, Inwestycje krótkoterminowe, Środki pieniężne...