Majątek obrotowy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Majątek obrotowy - wykład - strona 1 Majątek obrotowy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

majątek obrotowy - takie środki, których dana jednostka użytkuje której niż jeden rok obrotowy, a więc są to aktywa o wyższym stopniu płynności niż majątek trwały. Są to składniki, które zmieniają swoją postać jednorazowo w cyklu produkcyjnym. W skład wchodzą:
zapasy - materiały nabyte w celu użycia na własne potrzeby wytworzonych lub przetworzonych przez jednostkę produktów gotowych zdatnych odsprzedaży lun w toku produkcji oraz towary handlowe nabyte w celu ich odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym.
Obejmują:
materiały - składniki majątku obrotowego zużywane całkowicie w czasie produkcji: materiały podstawowe
materiały pomocnicze
paliwo
opakowania
materiały biurowe
odpadki
produkcja nie zakończona - produkty, które nie przeszły jeszcze całego cyklu produkcji i jeżeli nadają się do magazynowania to stanowią półprodukty natomiast kiesy nie spełniają tych warunków to spełniają produkcję w toku.
produkt gotowy - końcowy efekt, najczęściej działalności produkcyjnej, który jest przeznaczony na sprzedaż
towary - rzeczowe składziki aktywów obrotowych zakupione na zewnątrz, przeznaczone na dalsze odsprzedaż należności krótkoterminowe - zaliczone do aktywów obrotowych - kwoty pieniężne, należne danej jednostce, których okres zapłaty nie przekracza jednego roku. Należności krótkoterminowe powstają nie tylko z tytułu sprzedaży, ale także mogą być z tytułu:
podatków
dotacji i ceł
ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń
inwestycje krótkoterminowe - oznaczają aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, krótkoterminowe inwestycje finansowe obejmują:
udziały i akacje, udzielone pożyczki, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.
Aktywa pieniężne - aktywa w formie krajowych środków płatniczych, waluty obcej, odsetki.
Środki pieniężne:
gotówka
środki pieniężne banku
inne środki pieniężne
Depozyty wybierane na żądanie - jednostka może je wypłacić w gotówce bez wcześniejszego zawiadamiania, nie narażając się na żadne kary.
AKTYWA
PASYWA
1. majątek trwały
2. majątek obrotowy
1. kapitał (fundusz) własny
2. kapitał (fundusze) obce
Aktywa są takie same jak pasywa.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz