Majątek obrotowy, ( sem. IV)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Majątek obrotowy, ( sem. IV) - strona 1 Majątek obrotowy, ( sem. IV) - strona 2

Fragment notatki:

Leszczyńska, Zarządzanie przedsiębiorstwem, majątek obrotowy, ( sem. IV)
MAJĄTEK OBROTOWY: zespół
składników majątku zużywających się lub
przeznaczonych do zbycia w czasie
krótszym niż jeden rok lub jeden cykl
obrotowy
o Rzeczowy majątek obrotowy: aktywa
przeznaczone do sprzedaży w toku
zwykłej działalności gospodarczej lub
będące w trakcie produkcji
przeznaczonej na sprzedaż lub mające
postać materiałów lub dostaw
surowców zużywanych w procesie
produkcyjnym lub w trakcie
świadczenia usług
o Należności krótkoterminowe:
wierzytelności preds przede wszystkim
z tytułu świadczenia usług lub
sprzedaży wyrobów lub towarów
innym podmiotom gospodarczym
o Inwestycje krótkoterminowe; akcje i
udziały, inne papiery wartościowe,
udzielone pożyczki, środki pieniężne
(gotówka w kasie, pieniądze
ulokowane na rachunkach bankowych
oraz weksle i czeki obce);
Środki pieniężne niezbędne są do
utrzymania płynności finansowej
przeds
o Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe: różne wydatki
dotyczące przyszłych okresów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz