Aktywa finansowe - omówienie (sem II)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aktywa finansowe - omówienie (sem II) - strona 1 Aktywa finansowe - omówienie (sem II) - strona 2 Aktywa finansowe - omówienie (sem II) - strona 3

Fragment notatki:

AKTYWA FINANSOWE
Aktywa finansowe - stanowią pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikają z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub prawo do wymiany instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach.
W bilansie aktywa finansowe prezentowane są z podziałem na:
1. Długoterminowe a.f. - w gr. Inwers. Długoterm. - akt trwałe
2. Krótkoterminowe a.f. - w gr. Inwers. Krótkotrwałe - aktywa obrotowe
Rozliczenia gotówkowe - dotyczą operacji bezpośrednich środkami pieniężnymi
Rozlicznie bezgotówkowe - zmiana sald na kontach bankowych wierzycieli i dłużników
Obrót gotówkowy podlega „odgórnym” ograniczeniom [ustawa o swobodzie działalności gosp] Za pośrednictwem rachunku bankowego trzeba rozliczyć transakcję gdy stroną jest inny przeds. Oraz transakcja przekracza wartość 15 000 euro.
PODSSTAWOWE ZASADY OBROTU KASOWEGO
wyodrębnienie kasy w przeds.
Rozdzielenie funkcji dysponenta gotówki oraz realizującego dyspozycje
Ustalenie pogotowia kasowego
Zasada dokumentacji operacji kasowych
Rodzaje rachunków bankowych:
bieżący - podstawowy
pomocniczy - do rozliczenia w innych bankach, lub działach banków
walutowy
lokacyjny
środków wyodrębnionych [np. rachunki kredytowe, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych]
WB - wyciąg bankowy - na jego podstawie ewidencja oper. Bankowych Obowiązuje zasada „po banku” czyli najpierw bank księguje operacje, ujmuje w WB, a dopiero potem jednostka zgodnie z WB je ewidencjonuje
Przykład.
Wpłacono z kasy do banku 3000 - raport kaasowy, brak WB
WB - wpływ na rachunek bankowy 3000
KASA środki pieniężne w drodze rach bieżący
Sp 3000 (1 1) 3000 3000(2 2)3000
Inne środki pieniężne to:
- środki pieniężne w drodze - między kasą a bankiem lub różnymi rachunkami bankowymi
- czeki i weksle obce - do 3 miesięcy
Czeki - stanowi dokument, w którym wystawiwa zleca wypłatę lub obciążanie swojego rachunku przy jednoczesnym uznaniu rachunku wierzyciela.
3 momenty w ewidencji czeków obcych:
- otrzymanie czeku od kontrahenta [Dt - czeki obce, Ct - rozr z dostawcami]
- złożenie do realizacji w banku [Dt - śr pieniężne Ct - czeki obce]
- realizacja czeku - potwierdzenia WB [Dt - rach. Bieżący Ct - srodki pieniężne w drodze]
Suma weksla = kwota kredytu + odsetki


(…)

… od nabywców obligacji
- ponosi koszt odsetek
Obligatoriusz:
- inwestuje w ten sposób wolne środki
- otrzymuje korzyści z odsetek
- ryzyko inwestycyjne jest mniejsze od inwestorów w akcje
Wycena bilansowa:
UOR - uzależnia metodę od tego, czy aktywa finansowe należą do długoterminowych, czy krótkoterm. Inwestycji
RIF - uzależnia metodę od przynależności aktywów do jednej z grup
- aktywa fin przeznaczone…
… - czeki obce, Ct - rozr z dostawcami]
- złożenie do realizacji w banku [Dt - śr pieniężne Ct - czeki obce]
- realizacja czeku - potwierdzenia WB [Dt - rach. Bieżący Ct - srodki pieniężne w drodze]
Suma weksla = kwota kredytu + odsetki
Jednostka otrzymała weksel o nominale 3000
Na pokrycie należności 2500, a następnie przekazała n pokrycie zobowiązań 2800
Rozr. Z odb Weksle obce rozr. Z dostawcami…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz