Środki piniężne i transakcje - ściąga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środki piniężne i transakcje - ściąga  - strona 1

Fragment notatki:


Układ rodzajowy : amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i świadczenia, pozostałe koszty
Układ podmiotowo funkcjonalny : produkcja podstawowa, koszty wydziałowe, koszty zakupu, koszty sprzedaży koszty ogólnozakładowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów;(naliczenie i zaksięgowanie podatku dochodowego: +przych. Ze sprzed., -koszt wyt. Sprzed. Wyr. Got., -koszty ogólnozak., -koszty handlowe, -wartość sprzed. Tow. Wd. Cen zak.,)
Środki pieniężne : ś.p. i rach. Bank(kasa, rachunek bieżący, inne środki pieniężne, kredyty bankowe, inne rach., weksle obce) rozr. I rosz.(rozrach. Z tyt. Dost. I usł., rach z tyt. Wyn., rozrach z pracownikami, rozrach. Z budżetem) analityka do konta inne ś.p.(ś.p. w drodze, czeki)koszty wd. Rodzajów( zurzycie materiałów i energii, pozostałe koszty, usługi obce)przych. I koszty związane z ich osiągnięciem(przych. Fin.) Rozrachunki : (rozr. Z budżetem, rozr. Z ZUS, pozostałe rozr. Kasa/ rach bież Roz z tyt wyn koszty działalności) (inne rozr z pracow. Rach bież. rozr z ZUS koszty działalności, rozr z tyt wyn)(SPRZEDAŻ: przych ze sprzed, rozr z tyt pod VAT rozr z tyt dost i usł materiały na składzie/ usługi obce, rozr z tyt pod VAT: ZAKUP)
Transakcje zakupu : rozliczenie zakupu: saldo wn(materiały w drodze) saldo ma (dostawy niefakturowane) (rozr z tyt dost. I usł , odch. Od cen ewiden. mat- kredytowe rozliczenie zakupu mat na składzie, usługi obce, rozr z tyt VAT, odchyl od cen ewiden mat- debetowe )
Układ rodzajowy : amortyzacja, zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i świadczenia, pozostałe koszty
Układ podmiotowo funkcjonalny : produkcja podstawowa, koszty wydziałowe, koszty zakupu, koszty sprzedaży koszty ogólnozakładowe, rozliczenia międzyokresowe kosztów;(naliczenie i zaksięgowanie podatku dochodowego: +przych. Ze sprzed., -koszt wyt. Sprzed. Wyr. Got., -koszty ogólnozak., -koszty handlowe, -wartość sprzed. Tow. Wd. Cen zak.,)
Środki pieniężne : ś.p. i rach. Bank(kasa, rachunek bieżący, inne środki pieniężne, kredyty bankowe, inne rach., weksle obce) rozr. I rosz.(rozrach. Z tyt. Dost. I usł., rach z tyt. Wyn., rozrach z pracownikami, rozrach. Z budżetem) analityka do konta inne ś.p.(ś.p. w drodze, czeki)koszty wd. Rodzajów( zurzycie materiałów i energii, pozostałe koszty, usługi obce)przych. I koszty związane z ich osiągnięciem(przych. Fin.) Rozrachunki : (rozr. Z budżetem, rozr. Z ZUS, pozostałe rozr. Kasa/ rach bież Roz z tyt wyn koszty działalności) (inne rozr z pracow. Rach bież. rozr z ZUS koszty działalności, rozr z tyt wyn)(SPRZEDAŻ: przych ze sprzed, rozr z tyt pod VAT rozr z tyt dost i usł materiały na składzie/ usługi obce, rozr z tyt pod VAT: ZAKUP)
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz