Rachunkowość - egzamin - Koszty rodzajowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 3836
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość - egzamin - Koszty rodzajowe - strona 1 Rachunkowość - egzamin - Koszty rodzajowe - strona 2 Rachunkowość - egzamin - Koszty rodzajowe - strona 3

Fragment notatki:


Wydano z magazynu materiały
a)na cele produkcyjne
-zużycie bezpośrednie
-zużycie w wydziałach prod. Podst
-zużycie w wydziałach produkcji pomoc.
b)na cele ogólne firmy
c)na opakowanie sprzedanych wyrobów

Ustalono rzeczywisty koszt wytworzenia produkcji a nastepnie dokonano kalkulacji kosztu jednostkowego
-wartosc prod. W toku na koniec okresu
-w ciagu okresu wytworzono 1000szt wyr go
Zaksiegowano rzeczywisty koszt wytworzenia wyr.got. przyjętych do magazynueko
DT
CT
1.
Pracownicy admin. Rozliczyli się z pobranych zaliczek.
a)koszty delegacji
b)zwrot do kasy
800
200
a)pozostałe koszty rodz.800, b)kasa 200
a)inne rozliczenia z pracow. 1000, 2
Sprzedano akcje ujęte jako DAF-przelew śr. Pieniężnych na rach. bankowy
a)wartość w cenie nabycia
b)Wartość w cenie sprzedaży
100080
130000
a)k. fin. 100080, B) rach bank 130000
a)DAF 100080; b) przych finan 130000
3
Wypłacono pracownikom zaległe wynagrodzenia
........
5000
Rozrach z tyt wynag
Kasa 4
Otrzymano nieodpłatnie obrabiarke o wartosci rynkowej
8000
Środki trwałe Rozl miedz. przych 5
Uregulowano przelewem zob. wobec dost.A
245000
Rozr z dost245000; Rach bankowy 245000
6
Wystawiono fakture za sprzedane wyroby gotowe odbiorcy Z
a)sprzedaz netto
b)Vat 22%
c)Do zapłaty
Odbiorca wypłacił gotówką 8000 a na pozostałą kwote wystawił czek rozrachunkowy
400000
88000
488000
Rozr z odb 488000; kasa 8000; inne sr pien. 480000; Rozr z vat 88000; przych ze sprzedaży wyroby gotowe 400000; Rozrachunki z odb 488000
7
Wystawiono WZ planowany koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów
210000
Koszty wytworzenia sprzedanych prod. got. produkty Gotowe
8
Otrzymano fakturę pks płatna przelewem w ciągu 14 dni za transport sprzedanych wyrobów- koszty obciążają sprzedawcę
a)koszty transportu
b)vat 22%
c)do zapłaty
20000
4400
24400
Usługi Obce 20000; rozrach z vat 4400; Koszty sprzedaży 24400
Rozrach z dost 24400; rozliczenie kosztów rodzajowych
24400
9
Wydano z magazynu materiały a)na cele produkcyjne
-zużycie bezpośrednie
-zużycie w wydziałach prod. Podst
-zużycie w wydziałach produkcji pomoc.
b)na cele ogólne firmy
c)na opakowanie sprzedanych wyrobów
305000
155000
120000
30000
5000
40000
10000
Zużycie mat i en 360000; k. dział. podst. 120000; k wydz. 30000; k dział pomoc. 5000; k zarzadu 40000;k sprzed. 10000
Mat. 360000; rozlicz kosztów rodzajowych 360000
10
Otrzymano od dostawcy c Fakture za materiały
a)wartość mat według cen zakupu
b)vat 22%
c)do zapłaty
Za zakupione materiały wystawiono weksel naliczając odsetki 2440


(…)


Zuzycie materiałów i energii 5000
Rozrach z VAT 1100
Rozrach z dostawcami 6100
34
Uregulowano w całości zobowiazania wobec budzetu z ubiegłego miesiaca wB
Rozrach z budzetami
Rach. bank
35
Uregulowano w całości zobowiazania wobec Zus WB
..........
Rozrach z ZUS
Rach. Bank.
36
Zarachowano karę na rzecz wydziału och. Sr. Urz. Woj. Za zanieczyszczenie wody ( nota obciażeniowa)
5000
Pozostałe koszty oper…
… ceny zakupu
b)vat 22%
20000
4400
Pozostałe koszty oper. 24400
Rozrach. z tyt. VAT 4400,
mat.20000
24
Zapłacono przelewem WB roczny czynsz za najem magazynu W tym podatek vat 22% 58500
.... 12870
Usługi obce 45630
Rozrach z VAT 12870
Rachunek bankowy
58500
25
Dokonano podziału zysku za rok ubiegły
a)40% na wypłate dla udziałowców
b) 60% na rozwój firmy(kapitał zapasowy)
...200000
...300000
Wynik…
… kosztow.
42
Dokonano rozliczenia kosztów dział. Pomoc
- świadczenia dot. Całokształtu działalnosci firmy(na koniec okresu produkcja w toku nie wystepowała)
....6612,3
Koszty zarz.
Koszty dział. pomocniczej
43
Ustalono rzeczywisty koszt wytworzenia produkcji a nastepnie dokonano kalkulacji kosztu jednostkowego
-wartosc prod. W toku na koniec okresu
-w ciagu okresu wytworzono 1000szt wyr go
Zaksiegowano…
… zaliczkowo podatek dochodowy według deklaracji podatkowej 28% od zysku brutto
.....

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz