Rachunkowość finansowa - kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 700
Wyświetleń: 5852
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa - kolokwium - strona 1 Rachunkowość finansowa - kolokwium - strona 2 Rachunkowość finansowa - kolokwium - strona 3

Fragment notatki:

Pytania w niej zawarte dotyczyło zaksięgowania kwot w dwóch układach kalkulacyjnym i rodzajowy. Operacje do zaksięgowania dotyczyły: przyjęcia do magazynu materiałów, wydanie materiałów z magazynu, lista płac, rozdzielnik listy płac, sprzedaż, wytworzenie, odchylenia od sprzedaży, inwentaryzacja, obciążenie pracownika, zakup towarów, odpis roczny za ZFŚS, rezerwa na remont, remont.

Kurek – drugi kolos
1. przyjęto do magazynu materiały (Fa na 1000 zł była w poprzednim okresie) wg cen 
ewidencyjnych 1150 zł.
Rozliczenie zakupu ct 1150,Materiały na składzie dt 1150,Rozliczenie zakupu 150 dtOCE materiałów ct 150,2. wydano materiały z magazynu â€“ 200 prod. bezpośrednia, 100 prod.pośrednia i 50 dla 
administracji. (+zaksięgować odchylenia)
materiały na składzie 350 ct,zużycie mat i energii 350 dt,490 – 350 ctk. wydziałowe â€“ 100 dt,prod.podst. – 200 dt,k.zarządu – 50 dt,Wno = -150/(800+350)=-0,13Or = 0,13*350=45,5 -> odchylenia Ct!OCE materiałów 45,5 dt,Zużycie mat i en. 45,5 ct,490 – 45,5 dtk. wydziałowe â€“ 13 ct,prod.podst. – 26 ct,k.zarządu – 6,5 ct,3. lista płac 2000 złrozrach.z prac z tyt.wynagr â€“ 2000 zł ct,rozlicz. wynagr â€“ 2000 dt 4. rozdzielnik listy płac â€“ 1000 pracownicy bezpośred.prod., 600 – pośred.prod, 40 – 
prac.oddelegowani do demontażu ŚT, 360 pracownicy usuwający szkody w wyniku powodzi czy czegoś takiego
rozlicz wynagr 2000 ctwynag 1600 dt490 1600 ctprod podst 1000 dt,k.wydz. 600 dt,pozost.k.operac. 40 dt,starty nazwycz. 360 dt5.  Przejęto do magazynu z prod. WG wg cen ewidencyjnych 200 szt. 10000 złRozlicz.k.dział.prod. â€“ 10000 ct,WG 10000 dt6.  Rzeczywisty koszt wytworzenia WG 11 000 zł â€“ wyksięgować odchyleniaRozlicz k.dzial.prod 11000 dt,Rozlicz.k.dzial.prod 1000 ct,OCE WG 1000 dtProd.podst. 11000 ct7.  Sprzedano 100 szt WG 8000 zł +vat 22%Przych.ze sprzed. WG 8000 ct,Rozrach z US z tyt. Vat  1760 ct,Rozrach z odb 9760 dt8.  Wydano z magazynu WGWG 5000 ctKWWS 5000 dt9. Zaksięgowano odchylenia od sprzed. WGOCE WG 500 ctKWWS 500 dt10.  zapłacono za prenumeratę czasopisma z góry za 3 miesiące 600 zł  oraz koszt 
przeksięgowano do rozliczenia w czasie
kasa 600 ct,pozost.k.rodzajowe 600 dtRMK czynne 600 dt490 - 600 ct11. zaksięgowano miesięczny koszt prenumeraty 200 złRMK czynne 200 ctk.zarzadu 200 dt12.  W wyniku inwentaryzacji wykryto brak WG 1020WG 1020 ctK.obrotów wewn 1020 dt,Obr wew 1020 ctRozliczenie niedoborów... 1020 dt 13.  Decyzją kierownika kosztem braku WG obciążono pracownikaRozlicz. Niedoborów... 1020 ct,Pozost.rozarach.z prac. 1020 dt 14.  Wydano WG służące do budowy ÅšT X złWG X ctK.obrotów wewn X dt,Obr wew X ctŚT w budowie X dt15. Zakup chyba 500 szt towarów, księgowanie w cenach sprzedaży netto (to tylko z marżą) 
1,30 zł za szt, marża zarezerwowana 0,30zł 
Rozliczenie zakupu 150 dtRozliczenie zakupu 650 ctOCE towarów 150 ctTowary 650 dt16. Sprzedaż 10 szt towarów + vat 7%

(…)


Rozliczenie niedoborów... 1020 dt
13. Decyzją kierownika kosztem braku WG obciążono pracownika
Rozlicz. Niedoborów... 1020 ct,
Pozost.rozarach.z prac. 1020 dt
14. Wydano WG służące do budowy ŚT X zł
WG X ct
K.obrotów wewn X dt,
Obr wew X ct
ŚT w budowie X dt
15. Zakup chyba 500 szt towarów, księgowanie w cenach sprzedaży netto (to tylko z marżą)
1,30 zł za szt, marża zarezerwowana 0,30zł
Rozliczenie zakupu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz