Wybrane instrumenty oceny kondycji finansowej przedsi_biorstwa PPHU Promerol S.A. w Kryspinowie - prezentacja

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 322
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wybrane instrumenty oceny kondycji finansowej przedsi_biorstwa PPHU Promerol S.A. w Kryspinowie - prezentacja - strona 1 Wybrane instrumenty oceny kondycji finansowej przedsi_biorstwa PPHU Promerol S.A. w Kryspinowie - prezentacja - strona 2 Wybrane instrumenty oceny kondycji finansowej przedsi_biorstwa PPHU Promerol S.A. w Kryspinowie - prezentacja - strona 3

Fragment notatki:

Wybrane instrumenty oceny
kondycji finansowej
przedsiębiorstwa PPHU Promerol
S.A. w Kryspinowie
Wykonał:
Promotor: Dr inż. Dariusz Fuksa
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle
Kraków, 2011.
Cel pracy
Celem pracy jest analiza i ocena kondycji
finansowej przedsiębiorstwa PPHU
Promerol S.A. w Kryspinowie.
Analizę przeprowadzono na podstawie bilansu,
rachunku zysków i strat oraz rachunku
przepływów pieniężnych, sporządzonych kolejno
w latach 2007, 2008 i 2009.
Praca została podzielona na 3 rozdziały:
1. Rozdział pierwszy - informacje dotyczące
badanego przedsiębiorstwa.
2. Rozdział drugi – metodologia badań wykorzystana
w projekcie (analiza wskaźnikowa, analiza
struktury, dynamiki rachunku zysków i strat oraz
bilansu).
3. Rozdział trzeci - przeprowadzona analiza kondycji
finansowej przedsiębiorstwa PPHU Promerol S.A.
Opis przedsiębiorstwa
Projekt wykonano na podstawie PPHU Promerol S.A.
w Kryspinowie. Przedsiębiorstwo to działa na rynku
od roku 1952, a od roku 1995 zostało przekształcone
w Spółkę Akcyjną.
W zakres działalności PPHU Promerol S.A. wchodzą:
• prefabrykacja konstrukcji stalowych i stóp fundamentowych,
• budowa hal na bazie konstrukcji stalowych, w tym budownictwo
ogólne,
• budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
• działalność handlowa, sprzedaż paliw,
• wykonywanie nośników reklamowych na bazie konstrukcji
stalowych.
Przykładowe realizacje:


hala produkcyjna EUROGUM – Targowisko,
hala magazynowa Roban - Zabierzów,
stacja paliw „DUET - B” – Niepołomice,
salon samochodowy GEMMA – Kraków,
pawilon handlowy Suder & Suder – Lublin,
reklamy dla firmy Stroer.
Analiza struktury i dynamiki bilansu
2009
Lp
Wyszczególnie
nie
2008
2007
Zmiana stanu
Kwota
[tys.zł]
%
udziału
Kwota
[tys.zł]
%
udziału
Kwota
[tys.zł]
%
udziału
%
2009/2008
%
2008/2007
1.
Aktywa trwałe
4.048,2
45,9
2.899,4
32,7
2.300,1
39,0
1.148,9
139,6
599,3
126,1
2.
Zapasy
1.461,1
16,6
633,0
7,1
1.003,8
17,0
828,1
230,8
(370,8)
63,03
3.
Należności
krótkoterminowe
2.682,5
30,4
4.054,2
45,7
1.707,7
28,9
(1.371,7)
66,2
2346,5
237,4
4.
Inwestycje
krótkoterminowe
628,1
7,1
1.289,8
14,5
891,6
15,1
(661,7)
48,7
398,2
144,7
5.
Kapitał (fundusz)
własny
4.221,5
47,9
3.768,8
42,5
2.900,1
49,1
452,7
112,0
868,7
129,9
6.
Zysk (strata)
netto
452,7
5,1
868,7
9,8
512,2
8,7
(416,0)
52,1
356,5
169,6
7.
Rezerwy na
zobowiązania
666,8
7,6
712,2
8,0
587,4
10,0
(45,4)
93,6
124,8
121,2
8.
Zobowiązania
krótkoterminowe
3.520,9
39,9
3.953,0
44,5
2.172,3
36,8
(432,0)
89,1
1780,7
181,9
Zestawienie wybranych aktywów
4500
wartość w tys. zł
4000
3500
Aktywa trwałe
3000
2500
Zapasy
2000
Należności
krótkoterminowe
1500
1000
Inwestycje
krótkoterminowe
500
0
2009
2008
Lata
2007
Zestawienie wybranych pasywów
4500
wartość w tys. Zł
4000
Kapitał własny
3500
3000
Zysk netto
2500
2000
Rezerwy na
zobowiązania
1500
1000
Zobowiązania ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz