Inwestycja krótkoterminowa

Tezy kont księgowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Agnieszka Piechocka-Kałużna
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

korygującego, łączenie kont, inwestycje krótkoterminowe, aktywa finansowe....

Sposoby księgowania - ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Agnieszka Piechocka-Kałużna
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 623

, wycena inwestycji krótkoterminowych, należności, zobowiązania krótkoterminowe....

Majątek obrotowy, ( sem. IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Ewa Leszczyńska
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
Pobrań: 14
Wyświetleń: 623

podmiotom gospodarczym o Inwestycje krótkoterminowe; akcje i udziały, inne papiery wartościowe, udzielone...

Analiza wskaźników - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Elżbieta Kołodziej
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1120

o aktywa bieżące (zapasy, należności, inwestycje krótkoterminowe w tym gotówka) Aktywa bieżące stanowią...

Aktywa obrotowe - Zapasy

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jan Wacławski
 • Rachunkowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1029

-inwestycje krótkoterminowe-nabywane w celu osiągnięcia korzyści, nabywane na okres

Wzór Bilansu

 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej we Wrocławiu
 • dr Emila Konopska-Struś
 • Finanse i podstawy przedsiębiorstw
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2639

, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń inne Inwestycje krótkoterminowe...

Wskaźnik środków pieniężnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Barbara Kowal
 • Analiza finansowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

30.06.2007 Inwestycje krótkoterminowe 24,00 76,00 2 198,00 1 852,00 Zobowiązania krótkoterminowe 12 259,00 7...

Inwestycje dł i krótkoterminowe

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Inwestycje
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2289

długoterminowe. Natomiast inwestycje krótkoterminowe to takie, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone...