Inwestycja krótkoterminowa - strona 5

Sprawozdanie finansowe 'SMAK GÓRNO'

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • mgr inż. Grzegorz Wesołowski
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

pieniężnych= inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania bieżące Rok poprzedni= 0,079 Rok bieżący= 0,069 Wniosek...

Wskażnik płynności przyspieszonej

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Barbara Kowal
 • Analiza finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 448

3 555,00 Należności z tyt. Dostaw i usług pow 12 m-c 0 0 0 0 Inwestycje krótkoterminowe 24,00 76,00...

Analiza finansowa - bilans

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

i na rachunkach n - inne środki pieniężne n - inne aktywa pieniężne n 2. Inne inwestycje krótkoterminowe...

Analiza spolki dynamika i strktura

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2135

Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 24.0 0.4 22.2 0 1.2 0.2 39.2 14.0 23.4...

Bilans - Pasywa

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2009

na drodze sądowej   III. Inwestycje krótkoterminowe         1. Krótkoterminowe aktywa finansowe       2...

Analiza pionowa zott zaliczenie

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4263

102043.55 zapasy 26669.84 24525.73 należności i roszczenia 74179.13 53673.91 inwestycje krótkoterminowe...

Pojęcia związane z rachunkowością

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr Ewa Maria Kamińska-Tchórzewska
 • Rachunkowość
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1596

, półprodukty, produkcja w toku) należności krótkoterminowe inwestycje krótkoterminowe środki pieniężne aktywa...