Inwestycja krótkoterminowa - strona 6

Podstawowe relacje ekonomiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Beata Kulisa
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1729

krótkoterminowych może być pokryta z aktywów tzn. środków pieniężnych lub innych inwestycji krótkoterminowych...

GIEŁDA - wykład II semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. inż. Dariusz Piotrowski
 • Finanse
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

porównuje się do aktualnej wyceny rynkowej. Analiza techniczna: - Ma zastosowanie w inwestycjach...

Bilans, aktywa i pasywa

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1715

Rachunkowość Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe...

Przykładowy bilans analityczny

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2933

% w tym: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG,k 37 871 000 44 795 000 16,32% 18,34% 6 924 000 118,28% 3. INWESTYCJE...

Rachunek płynności finansowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr M. Hamrol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2548

Rachunek płynności finansowej Inwestycje krótkoterminowe - Zobowiązania krótkoterminowe = Płynność...