Przykładowy bilans analityczny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2933
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przykładowy bilans analityczny - strona 1

Fragment notatki:

Tabela 17.2. Przykładowy bilans analityczny
AKTYWA 2006 rok 2007 rok STRUKTURA 2006 STRUKTURA 2007 RÓŻNICA DYNAMIKA AKTYWA STAŁE 167 881 000 174 759 000 72,34% 71,53% 6 878 000 104,10% 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE
1 066 000 625 000 0,46 % 0,26% -441 000 58,63% 2. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
123 697 000 129 036 000 53,30% 52,82% 5 339 000 104,32% 3. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
258 000 3 106 000 0,11% 1,27% 2 848 000 1203,88% 4. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE
41 528 000 40 655 000 17,89% 16,64% -873 000 97,90% 5. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
1 332 000 1 337 000 0,57% 0,55% 5 000 100,38% AKTYWA BIEŻĄCE 64 191 000 69 550 000 27,66% 28,47% 5 359 000 108,35% 1. ZAPASY
16 369 000 21 151 000 7,05% 8,66% 4 782 000 129, 21% 2. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
45 016 000 45 445 000 19,40% 18,60% 429 000 100,95% w tym: NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG,k
37 871 000 44 795 000 16,32% 18,34% 6 924 000 118,28% 3. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE
1 896 000 2 016 000 0,82% 0,83% 120 000 106,33% w tym: ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE
1 780 000 2 016 000 0,77% 0,83% 236 000 113,26% 4. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
910 000 938 000 0,39% 0,38% 28 000 103,08% AKTYWA RAZEM 232 072 000 244 309 000 100,00% 100,00% 12 237 000 105,27% PASYWA 2006 rok 2007 rok STRUKTURA 2006 STRUKTURA 2007 RÓŻNICA DYNAMIKA KAPITAŁ WŁASNY ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz