Elastyczność popytu względem reklamy - strona 51

Marketing usług - wykład 15 (sem.VI)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. Sobczyk
 • Marketing usług zdrowotnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

(polityka elastyczności cen, dyskryminacja cenowa): podwyżk lub obniżka cen w zależności od warunków...

Opracowane zagadnienia na test.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Wojciech Matuszewski
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 2142
Wyświetleń: 2443

kapitału C. to różnica utargu i kosztów wytwarzania Wskaźnik elastyczności popytu Ed>l, to popyt...

Marketing - wykłady

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Wojciech Pizło
 • Zarządzanie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

, reklama, opakowanie Analiza potrzeb PODAŻ POPYT TOWARY I USŁUGI POTRZEBY Zdolność zaspokajania potrzeb...

Metody badań i KATEGORIE FINANSOWE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 679
Wyświetleń: 3017

elastyczności popytu (E PD). EPD = Procentowa zmiana wielkości popytu Procentowa zmiana ceny Ze względu...

Handel zagraniczny - kurs walutowy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Krzysztof Marek Kosiec
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 455
Wyświetleń: 3430

na krajowym rynku walutowym z popytem na nie. Ze względu na to, że współczesne gospodarki rynkowe...

Kurs walutowy - rodzaje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Igor Ruda
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1267

na krajowym rynku walutowym z popytem na nie. Ze względu na to, że współczesne gospodarki rynkowe...

Studium Przypadków

 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2009

przypadku : „I.R. Dakin and company” 27 13. Studium przypadku : „Avi Fattal” 29 14. Reklama 31 15...

Alternatywne teorie firmy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1071

. Przedsiębiorstwo maksymalizujące sprzedaż nie wybierze ilości produkcji, przy której elastyczność cenowa popytu e...